WenDo dla kobiet nieheteronormatywnych

Zapraszamy na warsztat asertywności i samoobrony dla kobiet nieheteronormatywnych, WenDo.

Kultura Równości 2020 | by Piotr Michnik.