Wrocławski Marsz Równości

Wrocławski Marsz Równości to jedno z najważniejszych wydarzeń społeczności LGBT+. Pierwszy przeszedł ulicami miasta w 2009 roku, organizowany przez lokalny odział Kampanii Przeciw Homofobii. Kontynuujemy działania KPH, a potem kolektywu QAlternatywie i od 2014 roku organizujemy marsze jako Kultura Równości.
Główną ideą manifestacji jest zwiększenie widoczności i społecznej akceptacji osób LGBT+. Nasze postulaty nie zmieniają się od lat – domagamy się poszanowania godności osób LGBTQIA i równych praw. Budujemy grono sojuszników i sojuszniczek, osób indywidualnych, organizacji, firm i instytucji, którzy popierają nasze postulaty. Z roku na rok liczba uczestników i uczestniczek zwiększa się. Wrocławski Marsz Równości odbywa się co roku na początku października i jest jednym z wielu, które mają miejsce innych polskich miastach. To nasze święto różnorodności. Marsz Równości to bezpieczna i otwarta przestrzeń dla wszystkich osób, które domagają się poszanowania praw człowieka.
kliknij, aby zobaczyć relacje zdjęciową

Proud@Work

Sieć Proud@Work powstała 5 lat temu z potrzeby połączenia naszej organizacji z osobami działającymi na rzecz równości i różnorodności we wrocławskich korporacjach. W ramach tej współpracy organizowane są cokwartalne spotkania. Służą wymianie doświadczeń, pomysłów i planów na działalność grupy. Efekty spotkań są owocne zarówno dla Kultury Równości jak i dla zaangażowanych w nie korporacji.

W ramach inicjatywy prowadzimy też szkolenia w firmach o tematyce związanej z sytuacją osób LGBT+ w kontekście społecznym, miejsca pracy czy sytuacji trudnych m.in. "Jak być dobrym sojusznikiem/sojuszniczką osób LGBT+" czy "Dyskryminacja - jak reagować w sytuacjach trudnych". Jeśli pracujesz w jednej z wrocławskich korporacji i jesteś częścią grupy pracowniczej dla osób LGBT+ lub chciałabyś/łbyś taką grupę stworzyć w swoim miejscu pracy – zapraszamy do dołączania! Jeśli chciałabyś/łbyś zaprosić naszą organizację do siebie do firmy, abyśmy poprowadziły u Ciebie w firmie jedno z wielu szkoleń z naszej oferty, zapraszamy do kontaktu: : anna.kubiak@kulturarownosci.org

Proud@Work network was established 5 years ago to connect our organization with employees involved in Diversity actions in companies all over Wroclaw. Within this cooperation we meet quarterly to discuss diversity topics, ideas, plans. This collaboration has been very fruitful not only for Kultura Rownosci but also for all the parties involved. We also offer trainings for companies concerning issues such as eg. "How to be a LGBT+ ally", "Discrimination & how to react against it". If you are part of LGBT+ resource group (diversity team) in your company or you would like to create one yourself – join us! If you would like to invite us to your company and take part in one of our great workshops on LGBT+ in a workplace - contact us! anna.kubiak@kulturarownosci.org

Proud@Work

Sieć Proud@Work powstała 5 lat temu z potrzeby połączenia naszej organizacji z osobami działającymi na rzecz równości i różnorodności we wrocławskich korporacjach. W ramach tej współpracy organizowane są cokwartalne spotkania. Służą wymianie doświadczeń, pomysłów i planów na działalność grupy. Efekty spotkań są owocne zarówno dla Kultury Równości jak i dla zaangażowanych w nie korporacji.

W ramach inicjatywy prowadzimy też szkolenia w firmach o tematyce związanej z sytuacją osób LGBT+ w kontekście społecznym, miejsca pracy czy sytuacji trudnych m.in. "Jak być dobrym sojusznikiem/sojuszniczką osób LGBT+" czy "Dyskryminacja - jak reagować w sytuacjach trudnych". Jeśli pracujesz w jednej z wrocławskich korporacji i jesteś częścią grupy pracowniczej dla osób LGBT+ lub chciałabyś/łbyś taką grupę stworzyć w swoim miejscu pracy – zapraszamy do dołączania! Jeśli chciałabyś/łbyś zaprosić naszą organizację do siebie do firmy, abyśmy poprowadziły u Ciebie w firmie jedno z wielu szkoleń z naszej oferty, zapraszamy do kontaktu: : anna.kubiak@kulturarownosci.org

Johanneum Novum

Johanneum Novum - wsparcie dialogu międzykulturowego we wrocławskich szkołach i przedszkolach Od 2019 roku we współpracy z koalicją wrocławskich organizacji pozarządowych realizujemy projekt, którego celem jest wsparcie dialogu międzykulturowego wśród dzieci i młodzieży i umożliwienie życia w zgodzie bez przemocy werbalnej niezależnie od kultury, koloru skóry, orientacji, stanu materialnego rodziny, itd
W ramach projektu trenerki z Kultury Równości prowadzą: - warsztaty dla uczniów i uczennic klas 7,8 i szkół ponadpodstawowych "Stereotypy, uprzedzenia, dyskryminacja - reaguj!" (także w formie webinarium) - konsultacje dla uczennic, uczniów, grona pedagogicznego i rodziców/opiekunów (także online). Liderem projektu jest Dolnośląska Federacja Organizacji Pozarządowych. www.dfop.org.pl Projekt jest współfinansowany ze środków Gminy Wrocław. Strona projektu na FB: https://www.facebook.com/johanneum.novum Projekt trwa do 31.12.2020 roku. Zachęcamy do kontaktu w sprawie warsztatów, webinarów i konsultacji z obszaru przeciwdziałania dyskryminacji: kontakt@kulturarownosci.org

Project MOVE

Project MOVE to projekt, którego głównym celem było włączania osób interpłciowych oraz perspektywy osób interpłciowych w działania aktywistyczne społeczności LGBTQI+. Projekt realizowany w latach 2018-2019 we współpracy z Kampanią Przeciw Homofobii, Fundacją Trans-Fuzja oraz regionalnymi organizacjami z Polski.
W ramach projektu zorganizowane zostało spotkanie otwarte “Między słowami: interpłciowość” z interpłciową aktywistką Magdą Rakitą. We współpracy z Uniwersytetem Medycznym we Wrocławiu oraz Wrocławskim Oddziałem IFMSA-Polska zorganizowaliśmy spotkanie z Magdą Rakitą skierowane do studentów i studentek medycyny na temat opieki medycznej osób interpłwiowych. Podczas Festiwalu Równych Praw w 2019 roku pokazaliśmy film dokumentalnt “Stories of Intersex and Faith”. Projekt MOVE finansowany w ramach funduszu European Union's Rights, Equality and Citizenship Programme (2014-2020).

Projekt DIVERCITY

W 2017 roku byliśmy partnerem Katedry Etnologii i Antropologii Kultury Uniwersytetu Wrocławskiego w projekcie DIVERCITY: „Preventing and Combating Homo- and Transphobia in Small and Medium Cities across Europe”, współfinansowanego przez Rights, Equality and Citizenship Programme of the European Union.jako Kultura Równości.
Zadaniem projektu było przeciwdziałanie LGBT-fobii w sześciu małych i średnich miastach europejskich, w tym we Wrocławiu. W ramach projektu uczestniczyliśmy w badaniach oraz współorganizowaliśmy i/lub przeprowadzaliśmy warsztaty antydyskryminacyjne adresowane do społeczności LGBTI, młodzieży, dziennnikarzy_rek i prawników_czek.
kliknij, aby dowiedzieć się więcej