Pomoc prawna

We współpracy ze Stowarzyszeniem Nomada, oferujemy bezpłatną pomoc prawną udzielaną przez osoby z Nomady. Nieodpłatna pomoc prawna w zakresie wsparcia osób poszkodowanych przez przestępstwa motywowane nienawiścią i mową nienawiści (w tym homo, bi i transfobią).

Nomada pomaga w zakresie:

  • udziela porad prawnych;
  • wspiera podczas aportowania przestępstwa na policji i prokuraturze
  • może wystąpić jako zaufana strona podczas postępowania, włączyć się jako przedstawicielstwo organizacji pozarządowej 

Kontakt:

Pełna informacja o pomocy prawnej na stronie: https://nomada.info.pl/poradnictwo