Johanneum Novum

to wsparcie dialogu międzykulturowego we wrocławskich szkołach i przedszkolach
Od 2019 roku we współpracy z koalicją wrocławskich organizacji pozarządowych realizujemy projekt, którego celem jest wsparcie dialogu międzykulturowego wśród dzieci i młodzieży i umożliwienie życia w zgodzie bez przemocy werbalnej niezależnie od kultury, koloru skóry, orientacji, stanu materialnego rodziny, itd

W ramach projektu trenerki z Kultury Równości prowadzą:
– warsztaty dla uczniów i uczennic klas 7,8 i szkół ponadpodstawowych „Stereotypy, uprzedzenia, dyskryminacja – reaguj!” (także w formie webinarium)
– konsultacje dla uczennic, uczniów, grona pedagogicznego i rodziców/opiekunów (także online).

Liderem projektu jest Dolnośląska Federacja Organizacji Pozarządowych. www.dfop.org.pl
Projekt jest współfinansowany ze środków Gminy Wrocław.
Strona projektu na FB: https://www.facebook.com/johanneum.novum
Projekt trwa do 31.12.2020 roku. Zachęcamy do kontaktu w sprawie warsztatów, webinarów i konsultacji z obszaru przeciwdziałania dyskryminacji: kontakt@kulturarownosci.org

Project MOVE

to projekt, którego głównym celem było włączania osób interpłciowych oraz perspektywy osób interpłciowych w działania aktywistyczne społeczności LGBTQI+. Projekt realizowany w latach 2018-2019 we współpracy z Kampanią Przeciw Homofobii, Fundacją Trans-Fuzja oraz regionalnymi organizacjami z Polski.

W ramach projektu zorganizowane zostało spotkanie otwarte “Między słowami: interpłciowość” z interpłciową aktywistką Magdą Rakitą. We współpracy z Uniwersytetem Medycznym we Wrocławiu oraz Wrocławskim Oddziałem IFMSA-Polska zorganizowaliśmy spotkanie z Magdą Rakitą skierowane do studentów i studentek medycyny na temat opieki medycznej osób interpłwiowych. Podczas Festiwalu Równych Praw w 2019 roku pokazaliśmy film dokumentalnt “Stories of Intersex and Faith”.

Projekt MOVE finansowany w ramach funduszu European Union’s Rights, Equality and Citizenship Programme (2014-2020).

Projekt DIVERCITY

w 2017 roku byliśmy partnerem Katedry Etnologii i Antropologii Kultury Uniwersytetu Wrocławskiego w projekcie DIVERCITY: „Preventing and Combating Homo- and Transphobia in Small and Medium Cities across Europe”, współfinansowanego przez Rights, Equality and Citizenship Programme of the European Union.jako Kultura Równości.

Zadaniem projektu było przeciwdziałanie LGBT-fobii w sześciu małych i średnich miastach europejskich, w tym we Wrocławiu.

W ramach projektu uczestniczyliśmy w badaniach oraz współorganizowaliśmy i/lub przeprowadzaliśmy warsztaty antydyskryminacyjne adresowane do społeczności LGBTI, młodzieży, dziennnikarzy_rek i prawników_czek.

Fundusz Solidarnościowy Działaj Dalej

Od września do grudnia 2020 finansowaliśmy projekt Tęczowego Pogotowia – bezpłatnej pomocy psychologicznej dla osób w kryzysie. Środki do realizacji zadania otrzymaliśmy w ramach Funduszu Solidarnościowego Działaj Dalej z Fundacji. Im. Stefana Batorego.  

Fundusz Solidarnościowy powstał w odpowiedzi na potrzeby organizacji wywołane przez pandemię COVID-19. W obliczu izolacji społecznej i zagrożenia epidemicznego postawieni zostaliśmy i zostałyśmy przed wyzwanie przemodelowania systemu pracy, wejście w działania on-line. Dodatkowo homofobiczna propaganda rządowa i medialna znacząco wpłynęły na pogorszenie stanu zdrowia psychicznego osób LGBT+. Z tej potrzeby powstało Tęczowe Pogotowie, w którym osoby uzyskać mogły bezpłatną pomoc i wsparcie psychologiczne. W ramach Tęczowego pogotowia odbywały się indywidualne konsultacje z psycholożkami Natalią Salik-Zielińską, Ritą Shaeper. Prowadziliśmy grupy wsparcia dla kobiet nieheteronormatywnych „Kolory mocy” i młodzieży LGBT+ „Strefa młodych”. Tęczowe Pogotowie zapewniało także pomoc prawną prowadzoną przez stowarzyszenie Nomada. Do dziś z pomocy psychologicznej łącznie skorzystało kilkadziesiąt osób.  

Tęczowe Pogotowie działa nadal.  

W ramach Funduszu Solidarnościowego przygotowaliśmy Równe Miejsce. Centrum LGBT+ Wrocław do prowadzenia działań w sieci. Do tej pory przeprowadziłyśmy i przeprowadziliśmy 4 otwarte spotkania on-line w cyklu „Równe rozmowy”.  

Fundusz Tides

We wrześniu 2020 roku utrzymaliśmy dofinansowanie z Tides Fundation. Środki w ramach funduszu przeznaczone są na nasze aktywności w 2021 roku z uwzględnieniem działań Równego Miejsca, pomocy psychologicznej, akcji bezpośrednich i kampanii społecznej. 

Ze środków Tides Fundation finansowane są działania Tęczowego Pogotowia.