Alina Szeptycka współprzewodniczącą miejskiej Rady ds. Równego Traktowania

Alinę Szeptycką znać możecie z wielu naszych działań, przede wszystkim to ona od kilku lat rok w rok prowadzi przez ulice miasta Wrocławski Marsz Równości. Alina jest trenerką antydyskryminacyjną, pracowała w Fundacji Katarynka, zajmującej się dostowaniem kultury dla osób niewidzących i g/Głuchych. Alina jest także członkinią Wrocławska Rada Kobiet przy Prezydencie. Tematy równościowe zna na wskroś, oglądając je z różnych perspektyw! Alino, wielkie gratulacje!

Rada ds. Równego Traktowania powołana została w celu wypracowania strategii, która da narzędzia do skutecznego przeciwdziałania wykluczeniom. Dokument ten skupiał będzie się na 6 obszarach dyskryminacji ze względu na: wiek, niepełnosprawność, pochodzenie, wyznanie/religię/światopogląd, płeć, orientację seksualną.

Po raz pierwszy orientacja seksualna zauważona została i wpisana do agendy działań Ratusza. Jest to ważny krok na drodze do realnej poprawy życia osób LGBT+, które mieszkają we Wrocławiu.
Podobne Rady działają w Krakowie, Bydgoszczy i Świdnicy. Modelowym przykładem miasta, które jako pierwsze wypracowało strategię na rzecz równego traktowania jest Gdańsk.

Cieszy nas, że Wrocław także wkracza na tę drogę. W skład Rady wchodzi ok. 30 osób z bardzo różnorodnych środowisk – nas to cieszy, bo poszanowanie dla równości w różnorodności jest naszą podstawową wartością. 

Rada powołana została 29 marca 2021 roku, na jej czele stanęła Alina Szeptycka oraz Bartek Ciążyński.

Skip to content