Statut stowarzyszenia:

Sprawozdania merytoryczne:

Rok 2019

Kliknij, aby pobrać.

Rok 2018

Kliknij, aby pobrać.

Rok 2017

Kliknij, aby pobrać.

Rok 2016

Kliknij, aby pobrać.

Rok 2015

Kliknij, aby pobrać.

Rok 2014

Kliknij, aby pobrać.

Sprawozdania finansowe:

Rok 2019

Kliknij, aby pobrać.

Rok 2018

Kliknij, aby pobrać.

Rok 2017

Kliknij, aby pobrać.

Rok 2015

Kliknij, aby pobrać.

Rok 2014

Kliknij, aby pobrać.

Polityka RODO

Polityka RODO

Kliknij, aby pobrać.