DZIĘKUJEMY za warsztaty wzmacniające dla osób poliamorycznych!

Dzięki za świetne spotkanie! W ostatni weekend zorganizowa_śmy warsztaty wzmacniające dla osób poliamorycznych. Warsztaty przygotowały i przeprowadziły Maja Jakóbczyk i Klaudia Grzyb z Ciao.wro, za co bardzo dziękujemy 🫶
Specjalne podziękowania lecą też do Przed·Pokój H13 za udostępnienie nam wspaniałej miejscówki!
Podczas czterogodzinnego spotkania, osoby poliamoryczne z Wrocławia (i nie tylko!) mogły zagłębić się w tematy, które je dotyczą: zazdrość i stawianie granic w niemonogamicznej relacji, zasady zdrowej komunikacji, dawanie sobie rady ze stresem mniejszościowym i wiele innych.
Wartością samą w sobie było też po prostu bycie razem, wśród osób, które nas rozumieją i wspierają.
Jeśli jesteście osobami poliamorycznymi, jesteście w okolicach Wrocławia i chcecie pobyć wśród „swoich”, zapraszamy na Wieczorki Poliamoryczne! Następne spotkanie już dziś wieczorem Wieczorek Poliamoryczny: edycja walentynkowa, a kolejne 13 marca – wypatrujcie wydarzenia 👀

Projekt „Bezpieczne LGBT – ASERTYWNOŚĆ, WSPARCIE, WSPÓLNOTA” jest finansowany przez Islandię, Liechtenstein i Norwegię z Funduszy EOG i Funduszy Norweskich w ramach Programu Aktywni Obywatele – Fundusz Regionalny.

Skip to content