Jak wspierać osoby LGBT+ w praktyce psychologicznej? Spotkanie z Janem Świerszczem

21 lutego 2023 r odbyło się spoktanie z Janem Świerszczem, ekspertem pomocy psychoterapeutycznej z KPH i z Anną Smarzyński, osobą koordynującą pomoc psychologiczną i mieszkanie LGBT+ w naszym stowarzyszeniu.
Rozmawialiśmy o pomocy osobom LGBTQ+ i o dobrych praktykach.
  • Jak powinna wyglądać bezpieczna i przyjazna przestrzeń wsparcia w gabinetach terapeutycznych i psychologicznych?
  • Skąd brać potrzebną wiedzę i umiejętności?
  • Jakie pojawiają się pytania i wątpliwości?
Dlaczego taki temat? Zajmujemy się pomocą osobom LGBTQ+. Będąc z nimi w stałym kontakcie, słuchamy opowieści o trudnościach, jakie są w obszarze wsparcia – terapeutycznego, psychologicznego, socjalnego.
Rozmowę poprowadzil Piotr Buśko, członek zarządu stowarzyszenia Kultura Równości i rzecznik prasowy.
 
Jan Świerszcz – psychoterapeuta, psycholog, trener, pracujący w nurcie humanistyczno-doświadczeniowym. Ma ponad 15-letnie doświadczenie w pracy na rzecz mniejszości społecznych, ze szczególnym uwzględnieniem przesłanek płci, orientacji seksualnej, tożsamości płciowej, pochodzenia, narodowości i religii. Autor publikacji z zakresu pomocy psychologicznej i zdrowia psychicznego osób LGBTQ, autor wystąpień konferencyjnych, edukator i ekspert instytucji publicznych i pozarządowych m.in. Kampanii Przeciw Homofobii. Na co dzień pracuje psychoterapeutycznie z osobami o różnych tożsamościach płciowych, seksualnych oraz będących w relacjach konsensualnie niemonogamicznych. Od ponad 10 lat szkoli osoby udzielające pomocy psychologicznej z pracy ze społecznością LGBTQIA+. Specjalizację z psychoterapii osób różnorodnych seksualnie, płciowo i relacyjnie robił w Pink Therapy, największej brytyjskiej instytucji terapeutycznej zajmującej się różnorodnością seksualną i płciową, gdzie uzyskał zaawansowany certyfikat terapeuty ze specjalizacją w pracy z osobami zróżnicowanymi płciowo, seksualnie i relacyjnie (Advanced Accredited Gender, Sexuality and Relationship Diversities Therapist).
 
Anna Piotr Smarzyński- była fotografka, animatorka kultury, aktywistka społeczny związaną z Wrocławiem. Założycielka Stowarzyszenia Kultura Równości i organizator Wrocławskich Marszów Równości. Jest osobą zaangażowaną społecznie, w szczególności angażuje się w ruch LGBTQ. Prowadziła naukę fotografii w ramach terapii zajęciowej dla osób niepełnosprawnych, poza tym zajmuje się edukacją antydyskryminacyjną i antyprzemocową, a od 2016 roku jest osobą trenerską Wendo. Ukończyła również Holistyczną Szkołę Trenerów.
Realizacja projekt “Wsparcie osób LGBT+ i ich rodzin lokalnie” w ramach programu Program Aktywni Obywatele – Fundusz Regionalny finansowanego z Funduszy EOG.
Skip to content