Lokalna: debata "Czy Legnica jest tolerancyjna"?

17 lutego 2022 w Legnicy Tęczowa Legnica zorganizowała debatę “Czy Legnica jest tolerancyjna”? w ramach Kawiarenki Obywatelskiej odbywającej się cyklicznie w Teatrze Modrzejewskiej w Legnicy. 

W debacie uczestniczyli/ły przedstawiciele organizacji zrzeszonych w sieci na rzecz akceptacji osób LGBT+ , lokalni aktywiści/stki: Ola Lesiak z Tęczowej Legnicy, Miłosz Kopica z Banku Równości z Kalisza, Kacper Kubiak z Instytutu Równości z Zielonej Góry, Alina Szeptycka z Kultury Równości oraz Monika Kręcisz Kozłowska – legnicka artystka i animatorka kultury. Dyskusję moderowała Katarzyna Odrowska, pełnomocniczka dyrektora ds. Społecznych i aktywistka Tęczowej Legnicy.  

Podczas debaty szukaliśmy odpowiedzi na szereg pytań: Czy na początku drugiej dekady XXI wieku w środku Europy pytanie o otwartość i tolerancję jest w ogóle zasadne? Czy jesteśmy otwarci na nowe trendy kulturowe i obyczajowe? Czy różnorodność odbieramy jako coś, co nas rozwija? Czy mniejszości znajdują swoje miejsce i wzbogacają region, czy wręcz przeciwnie? Publiczność brała aktywny udział w spotkaniu.  

Wydarzenie odbyło się w ramach projektu „Lokalna sieć na rzecz akceptacji osób LGBT+” stowarzyszenia Kultura Równości. Projekt realizowany jest z dotacji programu Aktywni Obywatele – Fundusz Krajowy finansowanego przez Islandię, Liechtenstein i Norwegię w ramach Funduszy EOG.

Projekt realizowany z dotacji programu Aktywni Obywatele – Fundusz Krajowy finansowanego przez Islandię, Liechtenstein i Norwegię w ramach Funduszy EOG.

Skip to content