Lokalna: sieć na rzecz akceptacji osób LGBT+

W 2021 roku rozpoczynamy trwający dwa lata projekt “Lokalna: sieć na rzecz akceptacji osób LGBT+”. Działania w projekcie realizowane będą w ramach programu Aktywni Obywatele – Fundusz Krajowy finansowanego przez Islandię, Liechtenstein i Norwegię, którego w Polsce operatorem jest m. in. Fundacja im. Stefana Batorego.  

Głównymi celami projektu jest:

 • stworzenie sieć liderów_rek i organizacji działających na rzecz akceptacji osób LGBT+ w naszym regionie 
 • zwiększenie kompetencji i motywacji lokalnych liderów_rek z organizacji, grup formalnych i nieformalnych do inicjowania, przygotowania i realizowania wydarzeń i inicjatyw upowszechniających wiedzę na temat sytuacji osób LGBT+.   
 • zaprojektowanie i przeprowadzenie kilkunastu wydarzeń antydyskryminacyjnych i jednej kampanii społecznej w regionie.    

Projekt kierowany jest do osób z województw dolnośląskiego, opolskiego, lubuskiego, wielkopolskiego, które są aktywne i zdeterminowane, by realnie działać na rzecz osób LGBT. Do “Lokalnej” dołączyć mogą osoby reprezentujące stowarzyszenia lub grupy formalne i nieformalne. Łącznie 12 osób, po 2 osoby na organizację.  

Działania w projekcie będą trwały 2 lata: od stycznia 2021 do listopada 2022.  

Projekt podzielony jest na dwa etapy:

1 Etap projektu (marzec – listopad 2021) 

W pierwszym etapie przeprowadzimy cykl warsztatów (6 weekendowych zjazdów) we Wrocławiu. 

Tematy warsztatów:   

 1. Trening antydyskryminacyjny  
24-25 kwietnia 2021   

2. Komunikacja medialna i rzecznictwo 

22-23 maja 2021

3.  Sytuacja osób LGBT+ w Polsce w kontekście tworzenia kampanii społecznych 

26-27 czerwca 2021

4.  Zarządzenie zespołem i przeciwdziałanie wypaleniu aktywistycznemu  

11-12 września 2021  

5. Organizacja wydarzeń i akcji bezpośrednich  

16-17 października 2021 

6. Warsztat ewaluacyjny  

6-7  listopada 2021

W tym etapie podczas weekendowych zjazdów oprócz ekspertów i ekspertek osoby uczestniczące poznają inne wrocławskie organizacje i ich modele pracy. 

2 Etap projektu (wrzesień 2021 – listopad 2022) 

W drugim etapie uczestnicy i uczestniczki:  

 • przeprowadzą w sumie 18 wydarzeń antydyskryminacyjnych (edukacyjnych, akcji bezpośrednich i innych) w swoich lokalnych społecznościach, po trzy wydarzenia w zespole 2-osobowym   
 • stworzą sieć osób / grup na rzecz akceptacji osób LGBT+  
 • wspólnie zaprojektują kampanię społeczną i przeprowadzą ją w lokalnych miejscowościach naszego regionu.  

Wszystkie działania lokalne będą objęte wsparciem ekspertów i ekspertek związanych z projektem i stowarzyszenia Kultura Równości.

Przez cały czas projektu odbywać się będzie współpraca partnerska z organizacją FRI – The Norwegian Organization for Sexual and Gender Diversity.

Do udziału zapraszamy osoby:  

 • pełnoletnie  
 • działające w obszarze praw człowieka, szczególnie osób LGBT+ lub planujące poszerzyć działania o perspektywę osób LGBT+  
 • gotowe znaleźć czas na udział we wszystkich elementach projektu, 
 • oddelegowane/wspierane przez lokalne organizacje pozarządowe, grupy formalne i nieformalne 
 • pochodzące z małych i średnich miast z województwa dolnośląskiego, opolskiego, lubuskiego, wielkopolskiego.   

Udział w projekcie jest bezpłatny. Zapewniamy zwrot kosztów przejazdu, noclegu i wyżywienia podczas warsztatów i szkoleń.   

WAŻNE! Osoba uczestnicząca zobowiązuje się do udziału we wszystkich elementach projektu: szkoleniach, udziału w sieci i zorganizowaniu wydarzeń antydyskryminacyjnych w swojej lokalnej społeczności. 

Rekrutacja 

Wypełnij ankietę zgłoszeniową, która znajduje się tutaj: https://tiny.pl/r56rk 

Zgłoszenia przyjmujemy najpóźniej do dnia 15 lutego 2021.  

Wybrane osoby zostaną zaproszone na krótkie rozmowy rekrutacyjne on-line w terminie do 28 lutego 2021.  

O wynikach rekrutacji poinformujemy wszystkie zakwalifikowane osoby i organizacje / grupy do 01.03.2021. 

Aktualności:

SexEd z ciao.wro

Maja Jakóbczyk i Kladia Grzyb, edukatorki z Ciao.wro, przeprowadziły zajęcia z SexEd na spotkaniu grupy osób transpłciowych ich rodzin i bliskich. Warsztat dotyczył szeroko rozumianej seksualności.

Czytaj całość

Projekt realizowany z dotacji programu Aktywni Obywatele – Fundusz Krajowy finansowanego przez Islandię, Liechtenstein i Norwegię w ramach Funduszy EOG.

Skip to content