Lokalnie, różnorodnie, wspólnie

„Lokalnie, różnorodnie, wspólnie. Rozmawiamy o różnorodności na Przedmieściu Oławskim” to projekt realizowany od stycznia do grudnia 2021 roku. Działania kierowane są do lokalnej społeczności osób mieszkających na Przedmieściu Oławskim, gdzie znajduje się siedziba naszego stowarzyszenia i Równe Miejsce – Centrum LGBT+ Wrocław, oraz do wrocławian i wrocławianek zainteresowanych historią i społecznym życiem naszego miasta. 

Celem projektu jest pokazanie wielokulturowej i różnorodnej tożsamości miasta i stworzenie przestrzeni do dialogu, a także przeciwstawienie się kampaniom dezinformacyjnym, które krzywdzą grupy mniejszościowe, m.in. osoby LGBT+. Projekt ma wzmocnić kompetencje osób w społeczności, by rozumiały znaczenie różnorodności i wielokulturowości i wielokulturowości, mogły prowadzić otwarty dialog, szanując różne tożsamości i grupy mniejszościowe.

Działania projektu obejmują:

„Kino dialogu”. Zorganizowanie 5 pokazów filmów poruszających tematykę związaną ze społecznością
osób LGBT+, wielokulturowością i tematami ochrony i znaczenia praw człowieka. W ramach spotkań oprócz seansów prowadzone są prelekcje lub rozmowy podsumowujące seans.

  • „Igrzyska śmierci” (2012), reż. G. Ross, film fabularny. O władzy, o jej nadużywaniu i łamaniu praw człowieka, wyzysku grup mniejszościowych w kontekście władzy totalitarnej. Kontekst kina popularnego w odniesieniu do tematów sprawiedliwości społecznej. 17 czerwca, g. 18:00 w Centrum Integracji Mieszkańców Nowe Łąki, ul. Traugutta 81 (oficyna)
  • „Florida Project” (2017), reż. S. Beaker, film fabularny. Nierówności społeczne i sposoby przedstawiania grup zagrożonych wykluczeniem przede wszystkim ekonomicznym. Pokaz 19 sierpnia g. 18:00 w Centrum Integracji Mieszkańców Nowe Łąki, ul. Traugutta 81 (oficyna).
  • „Polyland” (2017), reż. D. Raimanova, film dokumentalny. Temat wielokulturowości w odniesieniu do różnych tożsamości i kultur trzech osób mieszkających we Wrocławiu. Wprowadzenie w zagadnienie wielokulturowości kontekstu lokalnego. Pokaz 23 września g. 18:00 w Przed•Pokój H13 ul. Hercena 13.
  • “Palestyna od kuchni” (2012), reż. D. Raimanova, film dokumentalny. Pokaz 21 października g. 18:00 – w Centrum na Przedmieściu ul. Prądzyńskiego 39A
  • “120 uderzeń serca” (2017), reż. R. Campillo, film fabularny. Pokaz 18 listopada g. 18:00 w Równym Miejscu – Centrum LGTB+ Wrocław ul. Kniaziewicza 28/2, na Przedmieściu ul. Prądzyńskiego 39A

Do każdego filmu przygotowywane są materiały dodatkowe, dostępne on-line z konkretnego zakresu zagadnień związanych z osobami LGBT+, takimi jak: coming out, mowa nienawiści i przemoc, marsze równości, tęczowe rodziny, transpłciowość. 

„Równe rozmowy – podcast”. Publikacja 6 odcinków podcastu “Równe rozmowy”, w którym rozmawiamy o różnorodności, tożsamości i historii miasta z uwzględnieniem tożsamości osób LGBT+ żyjących i działających we Wrocławiu. Podcast ma formę formę 40-minutowych wywiadów, do “Równych rozmów” zapraszani są goście i gościnie opowiadające o swoich doświadczeniach w budowaniu Wrocławia, jako miasta różnorodnych tożsamości. Rozmawiamy z aktywistami i aktywistkami działającymi w temacie praw człowieka oraz osobami, które swoją pracą wpisywały się lub wciąż wpisują w społeczne, kulturowe życie miasta. Odcinki są publikowane on-line na platformach streamingowych, kanale YouTube i stronie www stowarzyszenia. Dostęp do podcastu jest bezpłatny.

Spis odcinków:

Aktualności:

Projekt jest współfinansowany ze środków gminy Wrocław w ramach realizacji zadania publicznego „Tożsamość kulturowa i dialog wartością lokalnej wspólnoty Wrocławian 2021” w ramach Programu “Wrocławska Strategia Dialogu Międzykulturowego” 2018-2022. 
Skip to content