Marsz Równości dla Polski

Pierwsza połowa 2020 roku zdecydowanie nie należała do udanych. Odwołane marsze i Parada Równości z powodu pandemii, wycieńczająca i bardzo trudna psychicznie dla wielu z nas kampania prezydencka oraz wynik wyborów, po których wszyscy i wszystkie musimy się zebrać. Zebrać do działania! Nie wiemy, co przyniesie nam druga połowa roku, ale jesteśmy gotowi i gotowe, zapraszamy 3 października na 12. Wrocławski Marsz Równości.

2020

Miłość przeciw nienawiści

Jak co roku zapraszamy do Wrocławia na tęczowe święto społeczności osób LGBTI i jej osób sojuszniczych! Spotykamy się na Placu Wolności, by wyrazić nasza solidarność z postulatami równości i szacunku dla wszystkich. Przestrzeń marszu równości jest przyjazna,bezpieczna i otwarta na wszystkie osoby.

2019

Wspólnie w imię miłości

Już po raz 10 we Wrocławiu spotkamy się na Marszu Równości – 6 października to data do zapamiętania. Jubileuszowy Wrocławski Marsz Równości startuje o godzinie 15:00 z Placu Wolności. Przejdziemy wspólnie ulicami stolicy Dolnego Śląska niosąc swoją dumę, różnorodność, postulując równościowe hasła! Nie może Was z nami zabraknąć!

2018

Za miłość Naszą i Waszą

7 października maszerujemy równi i różnorodni za naszą i waszą miłość. Za miłość naszą, bo wciąż w Polsce osoby nieheteronormatywne nie doczekały się poszanowania swoich praw i związanych z nimi regulacji. Za miłość waszą, by przeciwstawić się nacjonalistycznej nienawiści, która dotyka wszystkiego, co inne – wyznaniowo, etnicznie, płciowo, światopoglądowo i mentalnie. Za miłość, bo tylko solidarnie możemy stawić opór przemocy władzy, która szanując wyłącznie samą siebie zamienia otwartą przestrzeń publiczną w prawicowe piekło. Miłością przeciwstawiamy się homofobii, solidarnie łącząc się z ofiarami realnej przemocy, której doświadczają setki tysięcy osób na całym świecie w Czeczenii, Rosji, krajach afrykańskich i bliskowschodnich.

2017

Nie ma kultury bez Równości

Wrocław przez cały rok jest Europejską Stolicą Kultury, a kultura to nie tylko sztuka, teatry, muzea, biblioteki, koncerty i happeningi. To także wzory postępowania w społeczeństwie. To język debaty publicznej. To nasz wzajemny stosunek do siebie. To sposób życia według wartości. Kultura Równości apeluje też do władz Wrocławia, by “Deklaracja współpracy miast na rzecz otwartości i dialogu międzykulturowego”, podpisana w styczniu przez prezydenta Wrocławia Rafała Dutkiewicza, została wcielona w życie.

2016

Prawa człowieka a nie światopogląd!

Wyjdziemy na ulice miasta, by przypomnieć, że wszyscy rodzimy się wolni i równi pod względem swej godności i praw. Wszyscy powinniśmy mieć prawo: do życia, bezpieczeństwa, do kochania kogo chcemy, decydowania o tym czy będziemy mieć rodziny i dzieci. Dziś politycy, wspierani przez kościół katolicki chcą decydować za kobiety i mężczyzn o ich życiu, wyborach, ciałach, prokreacji i seksualności, nazywając to dyskusją o „sporach światopoglądowych”.

2015

Prawa człowieka a nie światopogląd!

Dokładnie w Międzynarodowy Dzień Coming Outu już po raz szósty przemaszerujemy przez Wrocław! Wychodzimy na ulice miasta, by przypomnieć, że wszyscy rodzimy się wolni i równi pod względem swej godności i swych praw. To podstawowe prawo człowieka, prawo niezbywalne. Wiemy doskonale, że odarcie z godności człowieka, odhumanizowanie, jest pierwszym krokiem do zbrodni. Przemoc symboliczna prowadzi do przemocy fizycznej, tak obecnej na naszych ulicach, w klubach, domach. Nie godzimy się na to!

2014