Pokój interwencyjny

Wspólnie z Hulajpole Squat Wrocław i stowarzyszeniem Nomada stworzyliśmy bezpieczny pokój interwencyjny dla osób w kryzysie bezdomności. Otwarty jest on dla osób LGBT+ oraz osób z doświadczeniem migracji. 

To nasza oddolna inicjatywa, oparta na zaufaniu i solidarności. Dlatego zasady panujące w Hujalpolu obowiązują także osoby goszczone w pokoju interwencyjnym. 

Przestrzeń przeznaczona jest dla dwóch osób.

By skorzystać z pomocy skontaktuj się z nami mailowo na kontakt@kulturarownosci.org lub napisz do nas na Facebooku / Instagramie.

Mieszkanie LGBT+ | projekt zakończony (2022-2023) | mieszkanie zamknięte

Od marca 2022 do lutego 2023 roku prowadziliśmy we Wrocławiu Mieszkanie LGBT+, czyli mieszkanie interwencyjne dedykowane osobom nieheteronormatywnym.

Dla kogo: Mieszkanie LGBT+ otwarte jest dla pełnoletnich osób nieheteronormatywnych z regionu (Dolny Śląsk i województwa sąsiednie), które znajdują się w kryzysie i na skutek zagrożenia lub przemocy są zmuszone do opuszczenia miejsca zamieszkania.

Oferujemy: 
  • bezpieczne schronienie i odpowiednie warunki do zaspokojenia podstawowych potrzeb życiowych;
  • pomoc psychologiczną, prawną, zawodową;
  • wsparcie asystenta w uporządkowaniu sytuacji emocjonalnej, socjalnej, życiowej i prawnej. 
Zasady: Podstawą przyjęcia jest rozmowa kwalifikacyjna przeprowadzona przez zespół rekrutacyjny powołany przez stowarzyszenie Kultura Równości. Osoba może zostać przyjęta do mieszkania po zaakceptowaniu regulaminu. Warunkiem jest motywacja do wyjścia z kryzysu i ustabilizowania sytuacji życiowej. Pobyt w mieszkaniu trwa do 3 miesięcy. 
 
Zgłoszenia: w tym momencie nie przyjmujemy już zgłoszeń do projektu „Mieszkanie LGBT+”. 
Jeśli potrzebujesz pomocy, napisz do nas, pokierujemy Cię w miejsca sprawdzone i kompetentne w opiece nad osobami LGBT+.

Projekt finansowany z Funduszy EOG w ramach Programu Aktywni Obywatele – Fundusz Regionalny.

Skip to content