Mieszkanie LGBT+

Od marca 2022 roku prowadzimy we Wrocławiu Mieszkanie LGBT+, czyli mieszkanie interwencyjne dedykowane osobom nieheteronormatywnym, które z powodu sytuacji życiowej utraciły dach nad głową.

Projekt Mieszkanie LGBT+ skierowany jest do osób LGBT+ i ich bliskich z naszego regionu (Dolny Śląsk i województwa ościenne), które znajdują się w kryzysie ze względu na orientację seksualną lub tożsamość płciową, w szczególności tych, które na skutek zagrożenia lub doświadczania przemocy są zmuszone do opuszczenia miejsca zamieszkania i/lub doświadczają dyskryminacji w pracy.

Mieszkanie LGBT+ kierujemy do pełnoletnich osób LGBT+, które:
  • z powodu tożsamości płciowej lub orientacji psychoseksualnej znalazły się bez dachu nad głową;
  • żyją w trudnych warunkach, gdzie narażone są na przemoc fizyczną i psychiczną;
  • są w kryzysie bezdomności;
  • potrzebują bezpiecznego schronienia, by rozwiązać nagłe problemy osobiste.
Osoby zakwaterowane na pobyt w Mieszkaniu LGBT+ zostaną także objęte wsparciem psychologicznym, prawnym i zawodowym. Z każdą osobą dodatkowo wypracowany zostanie indywidualny plan rozwoju.
 
Osoba może zostać przyjęta do Mieszkanie LGBT+ po zaakceptowaniu jego regulaminu. Decyzję w sprawie przyjęcia podejmuje zespół projektu po rozmowie kwalifikacyjnej.
 
By skorzystać z zakwaterowania w Mieszkaniu LGBT+ prosimy o kontakt:
  • mail: anna.smarzynski@kulturarownosci.org
  • telefon: 797721189

Projekt finansowany z Funduszy EOG w ramach Programu Aktywni Obywatele – Fundusz Regionalny.

Pokój interwencyjny

Wspólnie z Hulajpole Squat Wrocław i stowarzyszeniem Nomada stworzyliśmy bezpieczny pokój interwencyjny dla osób w kryzysie bezdomności. Otwarty jest on dla osób LGBT+ oraz osób z doświadczeniem migracji. 

To nasza oddolna inicjatywa, oparta na zaufaniu i solidarności. Dlatego zasady panujące w Hujalpolu obowiązują także osoby goszczone w pokoju interwencyjnym. 

Przestrzeń przeznaczona jest dla dwóch osób.

By skorzystać z pomocy skontaktuj się z nami mailowo na kontakt@kulturarownosci.org lub napisz do nas na Facebooku. 
Skip to content