Pomoc prawna

We współpracy ze Stowarzyszeniem Nomada, oferujemy bezpłatną pomoc prawną udzielaną przez specjalistów i specjalistki z Nomady – nieodpłatną pomoc prawną w zakresie wsparcia osób poszkodowanych przez przestępstwa motywowane nienawiścią i mową nienawiści (w tym homo, bi i transfobią).

Nomada pomaga w zakresie:

  • udziela porad prawnych,
  • wspiera podczas aportowania przestępstwa na policji i prokuraturze,
  • może wystąpić jako zaufana strona podczas postępowania, włączyć się jako przedstawicielstwo organizacji pozarządowej.

Kontakt:

Pełna informacja o pomocy prawnej na stronie: https://nomada.info.pl/poradnictwo