Pomoc psychologiczna

Poszukujesz wsparcia lub porady psychologicznej, psychoterapeutycznej lub seksuologicznej? Próbowałaś/eś już wielu rozwiązań i nadal cierpisz? Coś lub ktoś Ci zagraża i nie wiesz, jak sobie poradzić? Jesteśmy dla Ciebie, by pomóc.

Skorzystaj z bezpłatnych konsultacji psychologicznych. Mają one charakter pomocy interwencyjnej, doraźnej, diagnostycznej. Konsultacje nie są terapią, ich celem jest wskazanie źródeł trudności, przeżywanego kryzysu i pomocy w wybraniu najlepszej drogi terapeutycznej.

Organizacją działań pomocowych zajmują się Anna Smarzyńska/Smarzu (osoba trenerska z Kultury Równości) oraz Adam Intrys (psycholog).

Jeśli chcesz skorzystać z pomocy, skontaktuj się bezpośrednio ze specjalistami zdrowia psychicznego, z którymi współpracujemy. Każda osoba i poradnia są kompetentne w pracy terapeutycznej z osobami LGBT+.

Lista specjalistów

Adam Intrys

e-mail: adamintrys.psycholog@gmail.com

telefon: +48792947748

Jestem psychologiem ze specjalnością kliniczną, ukończyłem Uniwersytet SWPS we Wrocławiu. Obecnie jest w trakcie czteroletniego kursu terapii poznawczo-behawioralnej w Instytucie Poznawczym w Warszawie, akredytowanym przez Polskie Towarzystwo Terapii Poznawczej i Behawioralnej (PTTPB) i Europejskie Towarzystwo Terapii Poznawczej i Behawioralnej (EABCT). Prowadzę terapię indywidualną osób dorosłych.

W swojej pracy wykorzystuję narzędzia terapii poznawczo-behawioralnej (CBT), terapii akceptacji i zaangażowania (ACT), terapii schematu oraz terapii dialektyczno-behawioralnej. Moją pracę poddaję stałej superwizji. W swojej pracy kieruję się zasadami Kodeksu Etyczno-Zawodowego Psychologa PTP oraz Kodeksu Etycznego PTTPB.

Obszary wsparcia:

 • epizody depresji
 • lęk (lęk uogólniony, zaburzenia obsesyjno-kompulsyjne, fobie, napady paniki)
 • osoby cierpiące na chorobę afektywną dwubiegunową
 • trudności w relacjach oraz z regulowaniem emocji
 • niska samoocena, nieśmiałość, wycofanie w relacjach
 • spadek motywacji, apatia, wypalenie zawodowe
 • osoby doświadczające pustki i samotności

Rita Mari Schaeper

e-mail: rita.schaeper@gmail.com

telefon: +48530728959

Rita jest psychoterapeutką Psychologii Procesu pracującą stacjonarnie albo online w języku polskim, niemieckim i angielskim. Prowadzi terapię indywidualną, par, relacyjną i grupową oraz warsztaty terapeutyczne i rozwojowe w różnych miastach i krajach. Należy do Polskiego Stowarzyszenia Psychoterapeutów i Praktyków Psychologii Procesu. Pracuje pod stałą superwizją i doskonali się zarówno u polskich jak i zagranicznych nauczycieli

Uczestniczyła w kilku szkoleniach organizowanych przez Stowarzyszenie Lambda w Warszawie. Rita współpracuję z Tęczowym Pogotowiem i jest psychoterapeutką rekomendowaną przez Kampanię Przeciw Homofobii i przez Lambdę.

Od 2018 prowadzi w Kulturze Równości konsultacje oraz grupy dla osób LGBTQ+. Aktualnie prowadzi otwartą grupę rozwojową online “Jesteśmy wszędzie”.

Rita pracuje z szerokim wachlarzem problemów.

Wszystko, co jest dla klienta trudnością, może być punktem wyjścia do pracy, na przykład:

 • problemy z samooceną i poczuciem własnej wartości
 • samookaleczenia
 • stany lękowe, fobie
 • problemy z wyrażaniem emocji lub agresja
 • depresja, poczucie braku sensu, myśli samobójcze
 • poczucie samotności, problemy w relacjach, w szkole lub w pracy
 • doświadczenie homo- , bi- lub transfobii
 • problemy seksualne
 • niepewność swojej orientacji seksualnej lub przynależności płciowej
 • doświadczenie różnych chorób, zaburzenia odżywiania
 • uzależnienia
 • sny, koszmary nocne, bezsenność
 • traumatyczne przeżycia
 • śmierć bliskiej osoby/ zwierzęcia, żałoba
 • doświadczenia niecodzienne, transpersonalne
 • potrzeba wsparcia przy ważnych zmianach i poszukiwaniu swojej drogi w życiu

Aleksandra Lesiak

e-mail: aleksandra.lesiak@gmail.com

telefon: +48692383172

Jestem psycholożką. Skończyłam jednolite studia magisterskie z psychologii na UWr. Od 10 lat pracuję zawodowo z dziećmi, młodzieżą oraz ich rodzicami, a także młodymi dorosłymi. Regularnie uczestniczę w kursach i szkoleniach, które rozszerzają moją wiedzę i metody terapeutyczne. W swojej pracy kieruję się zasadą, że każda osoba jest ważna i ma prawo być wysłuchana – niezależnie od wieku, tożsamości, orientacji czy innych powodów.

W czym mogę pomóc?

 • pomoc w poradzeniu sobie z kryzysem tożsamości i szukaniem odpowiedzi na pytanie „kim jestem?”,
 • Trudności z radzeniem sobie z emocjami,
 • Wsparcie w kryzysach po rozstaniu,
 • Wsparcie dla rodziców osób LGBTQ+,

Instytut Terapii Poznawczo-Behawioralnej | specjalistki

e-mail: kontakt@itpb.pl 

telefon: +48511322117

Instytut Terapii Poznawczo Behawioralnej to miejsce psychoterapii dorosłych, dzieci i młodzieży. Razem z zespołem psychoterapeutów z pasją realizujemy marzenie o stworzeniu bezpiecznego, profesjonalnego miejsca, w którym:
 • szerzona jest idea dialogu i wymiany wiedzy, zarówno w kontakcie z klientami jak i pomiędzy specjalistami
 • metody pracy są poparte wynikami badań naukowych
 • aktywnie angażujemy się w sprawy społeczne

Nasze wartości to autentyczność, rozwój, profesjonalizm i zaufanie.

Wspieramy w odnalezieniu drogi do siebie, do zdrowego poczucia wartości/samooceny, poprzez poszukiwanie sensu w życiu, walkę z perfekcjonizmem, stresem czy spadkiem motywacji. Ważne jest dla nas odpowiednie dopasowanie specjalisty oraz metod pracy do indywidualnych potrzeb danej osoby. Każdy z pełną akceptacją zostanie przyjęty takim jaki jest i otrzyma profesjonalne wsparcie terapeutyczne.  

dr Natalia Liszewska

Jestem cert. superwizorką, psychoterapeutką  PTTPB, interwentką kryzysową, seksuolożką w procesie certyfikacji. Wraz z  grupą psychoterapeutów/ek tworzę Instytut Terapii Poznawczo-Behawioralnej, w którym na co dzień prowadzę grupową i indywidualną psychoterapię. Istotnym elementem mojej praktyki klinicznej jest prowadzenie superwizji dla specjalistów/ki pracujących w obszarze pomocy psychologicznej. Pracuję jako wykładowczyni w Katedrze Zdrowia i Psychologii Klinicznej Uniwersytetu SWPS. Sczególnie bliski jest dla mnie obszar Interwencji Kryzysowej w pracy z osobami w kryzysie utraty, przemocy i choroby. W swojej pracy korzystam z wielu podejść, łączę terapię poznawczo-behawioralną z nurtem systemowym, bliskie są mi podejścia Trzeciej Fali CBT, fascynuje mnie ACT  i Self-Compassion. W pracy z drugim człowiekiem ważna jest dla mnie autentyczność, akceptacja, relacja, skuteczne metody i poczucie humoru. 

Prowadzę terapię indywidualną osób dorosłych oraz interwencję kryzysową. 

 • prowadzę psychoterapię  osób doświadczających depresji, bezsenności, lęku, fobii, napadów paniki,
 • prowadzę interwencję kryzysową w sytuacji przemocy, rozwodu, żałoby, myśli rezygnacyjnych
 • pomagam osobom po doświadczeniu traumy
 • wspieram osoby w wykorzystywaniu potencjału ukrytego w neuroróżnorodności (ADHD, ASD) 
 • wspieram osoby z trudnościami seksuologicznym
 • wspieram osoby doświadczające: trudności w relacjach, niskiej samooceny, spadku motywacji
 • pracuję z osobami pragnącymi pogłębić swój rozwoju osobisty 

Marika Auksztulewicz

Jestem psycholożką i psychoterapeutką poznawczo-behawioralną w trakcie szkolenia. Na co dzień w przychodni NZOZ świadcząc porady psychologiczne oraz prowadzę sesje terapeutyczne. Dodatkowo pracuję w Centrum Terapeutyczno-Rehabilitacyjnym „OSTOJA” i Fundacji Opieka i Troska we Wrocławiu. Prowadzę również grupę wsparcia dla osób cierpiących na chorobę afektywną dwubiegunową (ChAD). Odbyłam staż psychoterapeutyczny na Otwartym Oddziale Całodobowym dla Zaburzeń Depresyjnych, Lękowych i Zaburzeń Snu z Pododdziałem Diagnostyki Spektrum Autyzmu i Zaburzeń Neurorozwojowych w Instytucie Psychiatrii i Neurologii w Warszawie. W swojej pracy opieram się głównie na założeniach nurtu poznawczo-behawioralnego, który cenię za ugruntowanie naukowe. Zazwyczaj łączę go z Dialogiem Motywującym oraz technikami Trzeciej Fali CBT, które są bliskie moim wartościom; terapia akceptacji i zaangażowania (ACT), terapie oparte na uważności i na współczuciu oraz mindfulness. Najważniejszym komponentem w pracy terapeutycznej z drugim człowiekiem jest dobrze zbudowana relacja, która pozwala na pracę w pełnym zaufaniu, opartą na szacunku, akceptacji i zrozumieniu. Kolejnymi ważnymi dla mnie elementami są: współpraca, otwartość, podążanie za klientem, dobór odpowiednich technik oraz uważność na jego potrzeby. Dążę do tego, aby druga osoba w moim towarzystwie mogła czuć się swobodnie, by móc odkrywać jej potencjał i zasoby, które pozwolą jej poradzić sobie z najtrudniejszymi doświadczeniami i będą ważnym elementem podróży zwanym psychoterapią. Dla mnie, jako dla psychoterapeutki bardzo ważne jest również dbanie o etykę pracy, ciągłe dążenie do rozwijania się i poszerzania swojej wiedzy.

Oferuję poradnictwo, psychoedukację i szeroko rozumiane wsparcie psychologiczne.

Prowadzę terapię indywidualną dla dorosłych, którzy doświadczają w swoim życiu różnego rodzaju trudności i kryzysów.

Aktywnie wspieram mniejszości i grupy zagrożone wykluczeniem.

Wspieram osoby cierpiące na zaburzenia nastroju, mające trudności w regulacji emocji, będące w kryzysie żałoby, wykluczenia, choroby i przemocy oraz osoby w trudnej sytuacji życiowej.

Prowadzę psychoterapię zaburzeń lękowych, zaburzeń nastroju.

Pomagam osobom w radzeniu sobie ze stresem i napięciem.

Pracuję z osobami odczuwającymi niską samoocenę i z osobami z diagnozą ADHD i ASD.

Wykształcenie:
Szkoła Psychoterapii Poznawczo-Behawioralnej, Akademia Motywacji i
Edukacji – w trakcie;
Uniwersytet SWPS we Wrocławiu – Wydział Psychologii – studia
magisterskie, specjalność: psychologia kliniczna

Szkolenia:
Interwencja Kryzysowa W Obliczu Wojny – Joanna Sielska;
Seminarium Terapia Zaburzeń Psychicznych Z Wykorzystaniem Dialogu
Motywującego – dr Jennifer Frey;
Warsztat Wsparcie Psychologiczne Osób LGBTQIA – Jan Świerszcz;
Letni Kurs Interwencji Kryzysowej w podejściu poznawczo-behawioralnym
– Instytut Terapii Poznawczo-Behawioralnej;

Anna Bruż

Jestem psycholożką, edukatorką seksualną i psychoterapeutką poznawczo-behawioralną w trakcie szkolenia. Pracuję w Instytucie Psychoterapii Poznawczo-Behawioralnej we Wrocławiu, gdzie prowadzę konsultacje psychologiczne, psychoterapię indywidualną młodzieży i osób dorosłych. Pracuję w gabinecie i online. Doświadczenie zawodowe zdobywałam realizując projekty psychoedukacyjne Uniwersytetu SWPS, pracując w szkole, w placówce opiekuńczo-wychowawczej i działając jako wolontariuszka w organizacjach pozarządowych. W swojej pracy łączę podejście poznawczo–behawioralne (CBT) z technikami terapii systemowej i terapii schematów. Dzień zaczynam od filiżanki dobrej kawy. Lubię spacery, wyprawy nad morze, a także gotowanie dla rodziny i przyjaciół.

Obszary wsparcia

 • wspieram osoby LGBT+
 • wspieram osoby doświadczające trudności w relacjach interpersonalnych
 • wspieram osoby w kryzysie, doświadczające choroby, straty, trudności emocjonalnych,
 • napięcia i stresu
 • wspieram osoby cierpiące na zaburzenia odżywiania, zaburzenia lękowe, fobie, napady paniki
 • wspieram osoby z trudnościami seksuologicznymi
 • wspieram osoby z niską samooceną
 • wspieram osoby w rozwoju osobistym i zwiększaniu samoświadomości

Wykształcenie

 • Szkoła Psychoterapii Poznawczo-Behawioralnej Uniwersytetu SWPS (w trakcie)
 • Studium Terapii Rodzin, Dolnośląskie Centrum Psychoterapii
 • Psychologia, jednolite studia magisterskie, Uniwersytet SWPS

Szkolenia

 • Warsztaty Pracy ze Społecznością LGBTQ+, Fundacja Herstory
 • Kurs Edukatora Seksualnego, Instytut Psychoterapii i Seksuologii
 • Konferencja naukowa Seksualność bez tabu, Uniwersytet SPWS
 • Diagnoza psychologiczna w praktyce klinicznej, Uniwersytet SWPS

Natalia Ejzenberg

Jestem psycholożką, psychoterapeutką poznawczo-behawioralną w trakcie certyfikacji oraz ukończyłam studia podyplomowe z zakresu seksuologii. Prowadzę terapię indywidualną osób dorosłych oraz młodzieży od 15 roku życia. Wspieram i pracuję z osobami LGBT+.Jako psychoseksuolog zajmuję się również terapią zaburzeń seksualnych, takich jak ból podczas stosunku, zaburzenia erekcji czy trudności w osiągnięciu orgazmu. Pracuje również w obszarze definiowania swojej tożsamości płciowej oraz wspieram osoby transpłciowe. Mam doświadczenie w prowadzeniu opiniowania psychoseksuologicznego w procesie tranzycji. Jestem zdania, że terapia powinna być przejrzysta, skuteczna, ale przede wszystkim autentyczna oraz oparta na relacji terapeutycznej. W gabinecie zawsze staram się stworzyć odpowiednie warunki, aby klient poczuł się bezpiecznie i swobodnie. Silnie wierzę, że zmiany zapoczątkowane na terapii przekładają się na wzrost jakości funkcjonowania w przyszłości.

W swojej pracy korzystam z wielu podejść, łączę terapię poznawczo-behawioralną z technikami „trzeciej fali” CBT – głównie Terapia Schematów oraz Dialektyczna Terapia Behawioralna – DBT. Ważne jest dla mnie również zrozumienie systemu w jakim funkcjonuje klient.

W pracy z drugą osobą najważniejsza jest dla mnie autentyczność, akceptacja, zaufanie, poczucie humoru, współpraca, otwartość na zmianę – te aspekty tworzą dobrą bazę do swobodnej pracy nad swoimi przekonaniami, myślami i emocjami. Uważam, że każda osoba wymaga indywidualnego podejścia, a zbudowanie dobrej relacji i przymierza terapeutycznego jest bardzo ważnym aspektem spotkań w gabinecie.

Maria Kaczmarek

Jestem psycholożką, absolwentką Uniwersytetu Wrocławskiego – w toku studiów realizowałam specjalność z obszaru psychologii klinicznej osób dorosłych oraz fakultatywny, modułowy semestr o tematyce psychologii związków i miłości oraz szeroko pojętej seksualności człowieka, w tym pracy z osobami LGBT+. Obecnie jestem słuchaczką dwuletnich studiów podyplomowych z zakresu seksuologii klinicznej na Uniwersytecie im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. Staram się także poszerzać swoją wiedzę poprzez udział w konferencjach naukowych i szkoleniach. Udzielam poradnictwa i wsparcia psychologicznego, prowadzę psychoedukację. Szczególnie bliskie zawodowo są mi obszary trudności, z którymi mierzą się młodzi dorośli – zmagający się z przełomem pewnych etapów w życiu, wyborem ścieżki zawodowej, separacją z rodziny, adaptacją do nowego otoczenia, nawiązywaniem relacji romantycznych. Prowadzę także konsultacje seksuologiczne – m.in. z osobami poszukującymi swojej tożsamości płciowej/seksualnej, osobami LGBT+ doświadczającymi stresu mniejszościowego czy trudności związanych z coming outem, a także w kwestiach funkcjonowania w relacjach seksualnych. W swojej pracy korzystam z podejść różnych nurtów terapeutycznych. Szczególnie bliskie są mi metody poznawczo-behawioralne, ale staram się przede wszystkim dopasowywać techniki pracy do indywidualnych potrzeb klientów – korzystam też z technik mindfulness, narzędzi komunikacji Porozumienia Bez Przemocy, metod terapii ACT, czy DBT. Ważne jest dla mnie także dostrzeganie przeżywanych trudności z perspektywy systemowej. W pracy najważniejsze jest dla mnie stworzenie relacji opartej na zaufaniu, w której istnieje bezpieczna, nieoceniająca przestrzeń dla klienta do dzielenia się swoimi trudnościami, myślami i emocjami. Staram się także skupiać na odkrywaniu zasobów i mocnych stron, które wspierają w procesie radzenia sobie. Kieruję się takimi wartościami jak empatia, akceptacja, uważność, szacunek i życzliwość, z dozą „zdrowego” dystansu i poczucia humoru.

Obszary wsparcia:

– wspieram osoby LGBT+, osoby poszukujące swojej tożsamości seksualnej czy płciowej

– pracuję z osobami doświadczającymi trudności w sferze seksualnej

– udzielam wsparcia w kryzysie, w trudnych sytuacjach życiowych

– wspieram osoby chcące lepiej radzić sobie ze stresem i regulacją emocji

– pomagam w sytuacji spadku motywacji, wypalenia zawodowego, poczucia braku satysfakcji z życia

– wspieram osoby przeżywające trudności w relacjach

– pracuję z osobami borykającymi się z niskim poczuciem własnej wartości

– pomagam osobom, które chciałyby pogłębić swój rozwój osobisty

 

Wykształcenie:

– Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, Seksuologia Kliniczna – Opiniowanie, Edukacja,

Terapia (studia podyplomowe – w trakcie ostatni semestr)

 

– Uniwersytet Wrocławski, Psychologia (jednolite studia magisterskie, specjalność: psychologia

kliniczna i zdrowia)

 

Szkolenia:

– Roczne Studium Terapii Poznawczo-Behawioralnej – Dolnośląskie Centrum Psychoterapii

– Najnowsza perspektywa problemów i zaburzeń seksualnych – konferencja – Centrum Medyczne

Kształcenia Podyplomowego

– Ogólnopolska Studencka Konferencja Seksuologiczna 2019 i 2021 – Uniwersytet Medyczny im.

Karola Marcinkowskiego w Poznaniu

– Uzależnienia behawioralne – Karan NZOZ Centrum Interwencji Kryzysowej

 

Doświadczenie:

– Poradnia Psychologiczna Uniwersytetu Wrocławskiego

– Stowarzyszenie „Telefon Pogadania”

– Pracownia Konsultacji i Poradnictwa Psychologicznego przy Instytucie Psychologii UWr

– Stowarzyszenie Hospicjum Dar Serca w Częstochowie (praktykantka)

– Wojewódzki Szpital Specjalistyczny im. NMP w Częstochowie, Oddział Chirurgii Onkologicznej z

Pododdziałem Chorób Piersi (praktykantka)

Agata Krycka

Psycholożka i psychoterapeutka w trakcie certyfikacji w nurcie poznawczo-behawioralnym. Uczestniczka 4-letniego szkolenia w warszawskiej Akademii Motywacji i Edukacji, akredytowanej przez Polskie Towarzystwo Terapii Poznawczej i Behawioralnej (PTTPB) i Europejskie Towarzystwo Terapii Poznawczej i Behawioralnej (EABCT). Absolwentka psychologii o specjalności klinicznej na Uniwersytecie SWPS we Wrocławiu. Doświadczenie pracy pomocowej zdobywałam m.in. pracując z osobami dorosłymi z niepełnosprawnością intelektualną i ruchową oraz ich rodzinami (zarówno w Warsztacie Terapii Zajęciowej na stanowisku terapeutki zajęciowej jak i w Centrum Terapeutyczno-Rehabilitacyjnym na stanowisku psycholożki). Odbyłam staż psychoterapeutyczny na Otwartym Oddziale Całodobowym dla Zaburzeń Depresyjnych, Lękowych i Zaburzeń Snu z Pododdziałem Diagnostyki Spektrum Autyzmu i Zaburzeń Neurorozwojowych w Instytucie Psychiatrii i Neurologii w Warszawie. Pracuję również z osobami dorosłymi z zaburzeniami ze spektrum autyzmu (ASD).

Oferuję poradnictwo, psychoedukację, wsparcie psychologiczne i terapię indywidualną dla młodzieży i dorosłych. Pracuję z osobami, które zmagają się z lękiem, niepokojem, cierpiącymi na fobie (fobia społeczna, lęk uogólniony, (GAD), zaburzenia obsesyjno-kompulsyjne (OCD), które utrudniają życie społeczne bądź wykluczają z codziennego funkcjonowania. Pomagam i wspieram osoby z zaburzeniami nastroju, które mają zaburzone postrzeganie rzeczywistości i siebie, podwyższony lub obniżony nastrój.

Oferuję terapię afirmatywną czyli pomoc psychologiczną dedykowaną społeczności LGBTQIA+, zakładającą pełną akceptację oraz szacunek wobec różnorodności seksualnej. Pracuję z klientami, by osiągnąć ich cele w zakresie zdrowia psychicznego, jednocześnie podnosząc akceptację ich tożsamości. Towarzyszę pacjentowi/pacjentce w poznawaniu jego/jej tożsamości oraz pomagam w organizowaniu wsparcia społecznego. Do każdej osoby podchodzę indywidualnie, z pełnym szacunkiem i otwartością. Aktywnie wspieram grupy społeczne zagrożone wykluczeniem.

W swojej praktyce bazuję na technikach o potwierdzonej naukowo skuteczności, które mają ugruntowanie naukowe i odzwierciedlają moje wartości. Łączę wiedzę z zakresu terapii poznawczo-behawioralnej (CBT) z terapią opartą na uważności i na współczuciu. Obecnie doświadczam zafascynowania Trzecią Falą CBT, najwięcej czerpię z nurtu Terapii Akceptacji i Zaangażowania (ACT). Swoją pracę poddaję regularnej superwizji. Prywatnie jestem miłośniczką kultury, psów i roślin!

Szkolenia:

Nastolatki LGBT+ w spektrum autyzmu, fundacja Dziewczyny w Spektrum, Wit Kania;

Interwencja Kryzysowa W Obliczu Wojny – Joanna Sielska;

„Interwencja Kryzysowa – podstawowe Metody Pracy W Kontakcie z Osobą w Kryzysie” – dr Natalia Liszewska;

Seminarium Terapia Zaburzeń Psychicznych Z Wykorzystaniem Dialogu Motywującego – dr Jennifer Frey;

Warsztat Wsparcie Psychologiczne Osób LGBTQIA – Jan Świerszcz.

Wykształcenie:

Szkoła Psychoterapii Poznawczo-Behawioralnej, Akademia Motywacji i Edukacji – w trakcie;

Uniwersytet SWPS we Wrocławiu – Wydział Psychologii – studia magisterskie, specjalność: psychologia kliniczna

Skip to content