Pomoc psychologiczna

Poszukujesz wsparcia lub porady psychologicznej, psychoterapeutycznej lub seksuologicznej? Próbowałaś/eś już wielu rozwiązań i nadal cierpisz? Coś lub ktoś Ci zagraża i nie wiesz, jak sobie poradzić? Jesteśmy dla Ciebie, by pomóc.

Skorzystaj z bezpłatnych konsultacji psychologicznych. Mają one charakter pomocy interwencyjnej, doraźnej, diagnostycznej. Konsultacje nie są terapią, ich celem jest wskazanie źródeł trudności, przeżywanego kryzysu i pomocy w wybraniu najlepszej drogi terapeutycznej.

Organizacją działań pomocowych zajmują się Anna Przybysz-Smarzyński/Smarzu, osoba trenerska z Kultury Równości.

Jeśli chcesz skorzystać z pomocy, skontaktuj się bezpośrednio ze specjalistami zdrowia psychicznego, z którymi współpracujemy. Każda osoba i poradnia są kompetentne w pracy terapeutycznej z osobami LGBT+.

Lista specjalistów

Instytut Terapii Poznawczo-Behawioralnej | specjalistki

e-mail: kontakt@itpb.pl 

telefon: +48511322117

Instytut Terapii Poznawczo Behawioralnej to miejsce psychoterapii dorosłych, dzieci i młodzieży. Razem z zespołem psychoterapeutów/ek z pasją realizujemy marzenie o stworzeniu bezpiecznego, profesjonalnego miejsca, w którym: 

 • szerzona jest idea dialogu i wymiany wiedzy, zarówno w kontakcie z klientami jak i pomiędzy specjalistami
 • metody pracy są poparte wynikami badań naukowych
 • aktywnie angażujemy się w sprawy społeczne 

Nasze wartości to autentyczność, rozwój, profesjonalizm i zaufanie. 

Wspieramy w odnalezieniu drogi do siebie, do zdrowego poczucia wartości/samooceny, poprzez poszukiwanie sensu w życiu, walkę z perfekcjonizmem, stresem czy spadkiem motywacji. Ważne jest dla nas odpowiednie dopasowanie specjalisty oraz metod pracy do indywidualnych potrzeb danej osoby. Każdy z pełną akceptacją zostanie przyjęty takim jaki jest i otrzyma profesjonalne wsparcie psychologiczne.   

dr Natalia Liszewska

Jestem cert. superwizorką, psychoterapeutką  PTTPB, interwentką kryzysową, seksuolożką w procesie certyfikacji. Tworzę Instytut Terapii Poznawczo-Behawioralnej, w którym na co dzień prowadzę grupową, indywidualną psychoterapię oraz superwizję dla specjalistów/ki pracujących w obszarze pomocy psychologicznej. Pracuję jako wykładowczyni w Katedrze Zdrowia i Psychologii Klinicznej Uniwersytetu SWPS. W swojej pracy korzystam z wielu podejść, łączę terapię poznawczo-behawioralną z nurtem systemowym, bliskie są mi podejścia Trzeciej Fali CBT. W pracy z drugim człowiekiem ważna jest dla mnie autentyczność, akceptacja, relacja, skuteczne metody i poczucie humoru. 

Obszary wsparcia

Obszary wsparcia:  

 • prowadzę psychoterapię osób doświadczających depresji, bezsenności, lęku, fobii, napadów paniki
 • prowadzę interwencję kryzysową w sytuacji przemocy, rozwodu, żałoby, myśli rezygnacyjnych
 • wspieram bliskich oraz rodziców osób LGBTQ+ 
 • wspieram osoby w wykorzystywaniu potencjału ukrytego w neuroróżnorodności
 • wspieram osoby z trudnościami seksuologicznym
 • wspieram osoby doświadczające: trudności w relacjach, niskiej samooceny, spadku motywacji 

Marika Auksztulewicz

Jestem psycholożką i psychoterapeutką poznawczo-behawioralną w trakcie certyfikacji. Na co dzień prowadzę psychoterapię osób dorosłych i młodzieży w ITPB, Centrum Terapeutyczno-Rehabilitacyjnym „OSTOJA” i Fundacji Opieka i Troska we Wrocławiu. Prowadzę również grupę wsparcia dla osób z doświadczeniem choroby afektywnej dwubiegunowej (ChAD). Doświadczenia zdobywałam w Oddziale Zaburzeń Depresyjnych, Lękowych i Zaburzeń Snu z Pododdziałem Diagnostyki Spektrum Autyzmu i Zaburzeń Neurorozwojowych w IPN w Warszawie. Swoją pracę opieram na podejściu poznawczo-behawioralnym, terapii akceptacji i zaangażowania, uważności i współczuciu. W kontakcie z drugim człowiekiem kluczowa jest dla mnie relacja zbudowana na pełnym zaufaniu, akceptacji i zrozumieniu.  

Obszary wsparcia

Obszary wsparcia: 

 • oferuję poradnictwo, psychoedukację i szeroko rozumiane wsparcie psychologiczne. 
 • wspieram osoby cierpiące na zaburzenia nastroju, mające trudności w regulacji emocji, będące w kryzysie żałoby, wykluczenia, choroby i przemocy oraz osoby w trudnej sytuacji życiowej. 
 • prowadzę psychoterapię zaburzeń lękowych, zaburzeń nastroju tj. depresja, ChAD. 
 • pomagam osobom w radzeniu sobie ze stresem i napięciem. 
 • prowadzę diagnozę i wsparcie w obszarze neuroróżnorodności

Anna Bróż

Jestem psycholożką, edukatorką seksualną i psychoterapeutką poznawczo-behawioralną w trakcie certyfikacji. Pracuję w Instytucie Psychoterapii Poznawczo-Behawioralnej, gdzie prowadzę konsultacje psychologiczne, psychoterapię indywidualną młodzieży i osób dorosłych. Doświadczenie zawodowe zdobywałam realizując projekty psychoedukacyjne Uniwersytetu SWPS, pracując w szkole, w placówce opiekuńczo-wychowawczej i działając jako wolontariuszka w organizacjach pozarządowych. W swojej pracy łączę podejście poznawczo–behawioralne (CBT) z technikami terapii systemowej i terapii schematów.  

Obszary wsparcia

Obszary wsparcia 

 • wspieram osoby LGBT+ 
 • wspieram osoby doświadczające trudności w relacjach interpersonalnych 
 • wspieram osoby w kryzysie, doświadczające choroby, straty, trudności emocjonalnych, napięcia i stresu 
 • wspieram osoby cierpiące na zaburzenia odżywiania, zaburzenia lękowe, fobie, napady paniki 
 • wspieram osoby z trudnościami seksuologicznymi 
 • wspieram osoby w rozwoju osobistym i wzmacnianiu poczucia własnej wartości  

Natalia Ejzenberg

Jestem psycholożką, psychoterapeutką poznawczo-behawioralną w trakcie certyfikacji oraz ukończyłam studia podyplomowe z zakresu seksuologii. Prowadzę terapię indywidualną osób dorosłych oraz młodzieży od 15 roku życia. W swojej pracy korzystam z wielu podejść, łączę terapię poznawczo-behawioralną z technikami „trzeciej fali” CBT – głównie Terapia Schematów oraz Dialektyczna Terapia Behawioralna – DBT. Ważne jest dla mnie również zrozumienie systemu w jakim funkcjonuje klient. Jestem zdania, że terapia powinna być przejrzysta, skuteczna, ale przede wszystkim autentyczna oraz oparta na relacji terapeutycznej. 

Obszary wsparcia

Obszary wsparcia: 

 • prowadzę terapię osób dorosłych oraz młodzieży od 15 roku życia 
 • pracuję również w obszarze definiowania swojej tożsamości płciowej oraz wspieram osoby transpłciowe. Mam doświadczenie w prowadzeniu opiniowania psychoseksuologicznego w procesie tranzycji. 
 • prowadzę terapią zaburzeń seksualnych, takich jak ból podczas stosunku, zaburzenia erekcji czy trudności w osiągnięciu orgazmu.  
 • wspieram bliskich oraz rodziców osób LGBTQ+ 

Maria Kaczmarek

Jestem psycholożką, psychoterapeutką w trakcie szkolenia. Ukończyłam studia podyplomowe z zakresu seksuologii klinicznej. Udzielam poradnictwa i wsparcia psychologicznego, prowadzę psychoedukację. Szczególnie bliskie zawodowo są mi obszary trudności, z którymi mierzą się młodzi dorośli – zmagający się z przełomem pewnych etapów w życiu, wyborem ścieżki zawodowej, separacją z rodziny, adaptacją do nowego otoczenia, nawiązywaniem relacji romantycznych. W pracy staram się przede wszystkim dopasowywać techniki pracy do indywidualnych potrzeb klientów/ek. Korzystam z technik mindfulness, narzędzi komunikacji Porozumienia Bez Przemocy NVC, metod terapii ACT, czy DBT. W pracy najważniejsze jest dla mnie stworzenie bezpiecznej przestrzeń do dzielenia się swoimi trudnościami, myślami i emocjami. 

Obszary wsparcia

Obszary wsparcia: 

 • wspieram osoby LGBT+, osoby poszukujące swojej tożsamości seksualnej czy płciowej, doświadczające stresu mniejszościowego czy trudności związanych z coming outem 
 • pracuję z osobami doświadczającymi trudności w sferze seksualnej 
 • wspieram osoby chcące lepiej radzić sobie ze stresem i regulacją emocji 
 • pomagam w sytuacji spadku motywacji, wypalenia zawodowego, poczucia braku satysfakcji z życia 
 • wspieram osoby przeżywające trudności w relacjach 
 • pomagam osobom, które chciałyby pogłębić swój rozwój osobisty 

Agata Krycka

Jestem psycholożką i psychoterapeutką w trakcie certyfikacji w nurcie poznawczo-behawioralnym. Doświadczenie zdobywałam m.in. pracując z osobami dorosłymi z niepełnosprawnością intelektualną i ruchową i ich rodzinami oraz na Oddziale Zaburzeń Depresyjnych, Lękowych i Zaburzeń Snu z Pododdziałem Diagnostyki Spektrum Autyzmu i Zaburzeń Neurorozwojowych w IPN w Warszawie. W swojej praktyce bazuję na technikach o potwierdzonej naukowo skuteczności. Pracuję z klientami, by osiągnąć ich cele w obszarze zdrowia psychicznego. Do każdej osoby podchodzę indywidualnie, z pełnym szacunkiem i otwartością. Prywatnie jestem miłośniczką kultury, psów i roślin!  

Obszary wsparcia

Obszary wsparcia: 

 • oferuję wsparcie psychologiczne dla młodzieży i dorosłych zmagającymi się z lękiem, niepokojem, fobią społeczną, zaburzeniami obsesyjno-kompulsyjnymi 
 • wspieram osoby ze spektrum autyzmu,  
 • oferuję terapię afirmatywną czyli pomoc psychologiczną dedykowaną społeczności LGBTQIA+, zakładającą pełną akceptację oraz szacunek wobec różnorodności seksualnej,  
 • towarzyszę w poznawaniu tożsamości oraz pomagam w organizowaniu wsparcia społecznego.  

Urszula Andruszko

Jestem psycholożką w trakcie szkolenia systemowo – psychodynamicznego (Fundacja Kontekst). Prowadzę psychoterapię osób w okresie adolescencji (od 13 r.ż.), młodych osób dorosłych (do 25 r.ż.) i  konsultacje rodzinne. Mój obszar zainteresowań to praca z osobami z grup mniejszościowych i dyskryminowanych (LGBTQ+, osoby neuroatypowe), poczucie sprawstwa, rozwój potraumatyczny. Współpracuje z Fundacją Ukraina w zakresie profilaktyki zmęczenia współczuciem. W procesie terapeutycznym w centrum jest osoba i to ona buduje narrację o sobie i swoim doświadczeniu, o swoich potrzebach. Pracując jako psycholożka staram się być w pełni świadoma i uważna – na własne oceny i interpretacje, przekonania o “normatywności”, na własne doświadczenia i idące za nimi sposoby radzenia sobie.  

Obszary wsparcia

Obszar wsparcia: 

 • udzielam wsparcia osobom w spektrum autyzmu, ze świadomością różnic płciowych, osobom w trudnościach w relacjach społecznych 
 • wspieram osoby w kryzysie psychicznym, z objawami depresyjnymi i w obszarze trudnych zachowań, związanych z zaistniałą sytuacją rodzinną  
 • pomagam również osobom doświadczającym trudnych chwil w wyniku straty kogoś bliskiego 
 • wspieram młode osoby w procesie świadomego, autentycznego rozwoju  

Adam Intrys

e-mail: adamintrys.psycholog@gmail.com

telefon: +48792947748

Jestem psychologiem ze specjalnością kliniczną, ukończyłem Uniwersytet SWPS we Wrocławiu. Obecnie jest w trakcie czteroletniego kursu terapii poznawczo-behawioralnej w Instytucie Poznawczym w Warszawie, akredytowanym przez Polskie Towarzystwo Terapii Poznawczej i Behawioralnej (PTTPB) i Europejskie Towarzystwo Terapii Poznawczej i Behawioralnej (EABCT). Prowadzę terapię indywidualną osób dorosłych.

Zobacz więcej

W swojej pracy wykorzystuję narzędzia terapii poznawczo-behawioralnej (CBT), terapii akceptacji i zaangażowania (ACT), terapii schematu oraz terapii dialektyczno-behawioralnej. Moją pracę poddaję stałej superwizji. W swojej pracy kieruję się zasadami Kodeksu Etyczno-Zawodowego Psychologa PTP oraz Kodeksu Etycznego PTTPB.

Obszary wsparcia:

 • epizody depresji
 • lęk (lęk uogólniony, zaburzenia obsesyjno-kompulsyjne, fobie, napady paniki)
 • osoby cierpiące na chorobę afektywną dwubiegunową
 • trudności w relacjach oraz z regulowaniem emocji
 • niska samoocena, nieśmiałość, wycofanie w relacjach
 • spadek motywacji, apatia, wypalenie zawodowe
 • osoby doświadczające pustki i samotności

Rita Mari Schaeper

e-mail: rita.schaeper@gmail.com

telefon: +48530728959

Rita jest psychoterapeutką Psychologii Procesu pracującą stacjonarnie albo online w języku polskim, niemieckim i angielskim. Prowadzi terapię indywidualną, par, relacyjną i grupową oraz warsztaty terapeutyczne i rozwojowe w różnych miastach i krajach. Należy do Polskiego Stowarzyszenia Psychoterapeutów i Praktyków Psychologii Procesu. Pracuje pod stałą superwizją i doskonali się zarówno u polskich jak i zagranicznych nauczycieli

Zobacz więcej

Uczestniczyła w kilku szkoleniach organizowanych przez Stowarzyszenie Lambda w Warszawie. Rita współpracuję z Tęczowym Pogotowiem i jest psychoterapeutką rekomendowaną przez Kampanię Przeciw Homofobii i przez Lambdę.

Od 2018 prowadzi w Kulturze Równości konsultacje oraz grupy dla osób LGBTQ+. Aktualnie prowadzi otwartą grupę rozwojową online “Jesteśmy wszędzie”.

Rita pracuje z szerokim wachlarzem problemów.

Wszystko, co jest dla klienta trudnością, może być punktem wyjścia do pracy, na przykład:

 • problemy z samooceną i poczuciem własnej wartości
 • samookaleczenia
 • stany lękowe, fobie
 • problemy z wyrażaniem emocji lub agresja
 • depresja, poczucie braku sensu, myśli samobójcze
 • poczucie samotności, problemy w relacjach, w szkole lub w pracy
 • doświadczenie homo- , bi- lub transfobii
 • problemy seksualne
 • niepewność swojej orientacji seksualnej lub przynależności płciowej
 • doświadczenie różnych chorób, zaburzenia odżywiania
 • uzależnienia
 • sny, koszmary nocne, bezsenność
 • traumatyczne przeżycia
 • śmierć bliskiej osoby/ zwierzęcia, żałoba
 • doświadczenia niecodzienne, transpersonalne
 • potrzeba wsparcia przy ważnych zmianach i poszukiwaniu swojej drogi w życiu

Aleksandra Lesiak

e-mail: aleksandra.lesiak@gmail.com

telefon: +48692383172

Jestem psycholożką. Skończyłam jednolite studia magisterskie z psychologii na UWr. Od 10 lat pracuję zawodowo z dziećmi, młodzieżą oraz ich rodzicami, a także młodymi dorosłymi. Regularnie uczestniczę w kursach i szkoleniach, które rozszerzają moją wiedzę i metody terapeutyczne. W swojej pracy kieruję się zasadą, że każda osoba jest ważna i ma prawo być wysłuchana – niezależnie od wieku, tożsamości, orientacji czy innych powodów.

Zobacz więcej

W czym mogę pomóc?

 • pomoc w poradzeniu sobie z kryzysem tożsamości i szukaniem odpowiedzi na pytanie „kim jestem?”,
 • Trudności z radzeniem sobie z emocjami,
 • Wsparcie w kryzysach po rozstaniu,
 • Wsparcie dla rodziców osób LGBTQ+,

Світлана Волошина |
Svitlana Voloshyn

досвідчена психоложка, яка працює в гештальт-підході з використанням арт-терапії. Проводить психологічні консультації для дітей, підлітків і дорослих. Веде психологічну групу для жінок в кризі і для їхніх дітей. Вона доброзичлива до ЛГБТК+. Досвід роботи вона отримала в Україні, закінчила Запорізький міський педагогічний коледж зі званням вчителя початкової школи, закінчила Запорізький державний університет за спеціальністю „Психолог. Соціальна робота” та Київський гештальт-університет за спеціальністю „Психотерапевт”. Світлана має 13-річний досвід роботи з дітьми, 8 років роботи психологом і 3 роки психотерапевтом для дорослих.

Skip to content