Projekt Równość - cykl webinarów

Na zaproszenie studentek i studentów II roku Stosunków Międzynarodowych na Uniwersytecie Wrocławskim przeprowadziliśmy dwa spotkania w cyklu webinarów „Projekt Równość”.
19 maja Alina Szeptycka i Piotr Buśko opowiedzieli o sytuacji osób LGBT+ w Polsce. Webinarium przybliżyło podstawowe pojęcia dotyczące tożsamości i rozwoju psychoseksualnego człowieka oraz sytuacji lesbijek, gejów, osób biseksualnych, transpłciowych, interpłciowych i queer w Polsce na tle Europy i świata. Uczestnicy/czki dowiedzieli się także, jak być sojusznikiem/czką osób LGBT+.
20 maja Alina Szeptycka przeprowadziła szkolenie „Dlaczego dyskryminujemy?”, przybliżając tematykę powstawania mechanizmów dyskryminacji. Uczestnicy/czki dowiedzieli się, jakie są źródła i funkcje stereotypów i uprzedzeń; jak wpływają na sposób myślenia, zachowania i relacje międzygrupowe; czym jest przemoc motywowana uprzedzeniami i jak na nią reagować. Rozmawialiśmy także o tym, jak przeciwdziałać dyskryminacji i wspierać osoby jej doświadczające.
W webinarach wzięło udział około 50 studentów i studentek. 
Dziękujemy za zaproszenie do wspólnego działania. Więcej o projekcie na stronie FB.
Skip to content