Przełamując tabu. Start projektu

14 września wystartowaliśmy z pilotażowym projektem “Przełamując tabu” o edukacji i wsparciu rozwoju psychoseksualnego osób z niepełnosprawnościami, w tym osób LGBT+ z niepełnosprawnościami.
Projekt realizowany jest we współpracy z Fundacja Potrafię Pomóc i Biurem Wrocław Bez Barier.
 
„Przełamując tabu” to cykl zajęć z edukacji seksualnej oraz warsztat asertywności i samoobrony WenDo. Działania w projekcie trwać będą od września do grudnia 2022 roku.
 
Więcej o działaniach w projekcie i aktualizacjach na dedykowanej podstronie: „Przełamując tabu”
W konferencji prasowej udział wzięły osoby związane i wspierające projekt “Przełamując tabu”. Stowarzyszenie Kultura Równości reprezentowała Alina Szeptycka i Anna Piotr Smarzyński, a Fundację “Potrafię pomóc” Dominika Nosewicz. Na konferencji byli obecni także Michał Piechel, społeczny doradca Prezydenta ds. osób z niepełnosprawnościami oraz Andrzej Mańkowski, dyrektor Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej we Wrocławiu.
Zadanie “Przełamując tabu” jest współfinansowane ze środków PFRON będących w dyspozycji Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej we Wrocławiu.
Skip to content