Spotkanie z naszymi partnerami
z Norwegii

17 czerwca 2021 odbyło się drugie spotkanie online z FRI – The Norwegian Organization for Sexual and Gender Diversity, naszą partnerską organizacją w projekcie. Spotkanie trwało 1,5 godziny i odbyło się na platformie Zoom.
Rozmawiały/liśmy o naszych działaniach w projekcie “Lokalna” oraz o historii powstania i obszarach działań FRI. Skupiliśmy się szczególnie na tym, jak pandemia wpłynęła na sposoby działania FRI, jakie nowe inicjatywy podjęły/li aktywistki i aktywiści w Norwegii w ostatnim roku.
Spotkanie tłumaczyły symultanicznie Alicja i Paulina z Kultury Równości.

Kolejne spotkanie jesienią.

Projekt „Lokalna: sieć na rzecz akceptacji osob LGBT+” jest realizowany z dotacji programu Aktywni Obywatele – Fundusz Krajowy, finansowanego z Funduszy EOG.