Warsztaty dla firm i organizacji

Kulturze Równości prowadzimy szkolenia równościowe i antydyskryminacyjne dla firm, szkół i organizacji. Szkolimy metodami warsztatowymi, dzieląc się dobrymi praktykami realizowania polityk równościowych. Pomagamy budować otwarty i przyjazny osobom LGBT+ zespół. Szkolimy w języku polskim i angielskim. 

Szkolenia dla firm/organizacji:

ABC LGBT+ – trening “dla początkujących”  

 • LGBTQIAP – co oznaczają te litery 
 • Zagadnienie transpłciowości 
 • Sytuacja społeczna osób LGBT+ w Polsce 
 • Jak być sojusznikiem / sojuszniczką osób LGBT+ 

Różnorodność w miejscu pracy 

 • Dlaczego warto rozmawiać o LGBT+ w miejscu pracy 
 • Jak być sojusznikiem / sojuszniczką osób LGBT+ 
 • Dobre praktyki w miejscu pracy 
 • Przegląd organizacji sojuszniczych w Polsce 

Historia LGBT+  

 • Historia LGBT+ na świecie 
 • Historia LGBT+ w Polsce 
 • Co jest obecnie aktualne w kulturze LGBT+ 
 • Kultura Drag – wprowadzenie 

Jak być lepszą osobą sojuszniczą dla LGBT+  

 • Od stereotypów do dyskryminacji 
 • Mikro uprzedzenia 
 • „Efekt gapia” 
 • Model reagowania: 4 D 
 • Jak reagować na dyskryminację - dobre praktyki 
Jak rozmawiać z dziećmi o różnorodności?
 • Czym jest różnorodność?
 • Sprawdź swoje przywileje społeczne
 • Jak rozmawiać o tematach LGBT+ bez uprzedzeń i unikać heteronormatywnych stereotypów
 • Jak reagować na dyskryminację, angażować się i okazywać wsparcie
 • Dobre praktyki (książki, filmy, media) 

Zaproś nas do swojej firmy / organizacji, chętnie pokażemy Ci, jak wspierać równość w miejscu pracy. Napisz do nas na adres: anna.kubiak@kulturarownosci.org lub kontakt@kulturarownosci.org. Odpowiemy na wszystkie Twoje pytania i przedstawimy szczegóły oferty szkoleniowej. 

Warsztaty WenDo

WenDo to metoda samoobrony dla kobiet, stosowana jako forma przeciwdziałania przemocy wobec nich. Warsztaty mają charakter wzmacniania pewności siebie, stawiania granic, aktywnego przeciwstawienia się przemocy.  

WenDo, które prowadzimy, skierowane jest do kobiet, osób socjalizowanych do roli kobiety, trans mężczyzn, osób queerOdbywają się w grupach do 16 osób. Warsztaty prowadzi Anna Smarzyński, certyfikowana trenerka WenDo. 

Jeśli chcesz poznać tę metodę samoobrony albo stworzyć dla siebie i swoich bliskich grupę warsztatową, napisz do nas: kontakt@kulturarownosci.org lub anna.smarzynski@kulturarownosci.org

Warsztaty dla szkół:

Stereotypy, uprzedzenia, dyskryminacja – reaguj! (dla młodzieży i dorosłych)

Warsztaty mają na celu zapobieganie powstawaniu uprzedzeń wobec innych. Pozwalają zrozumieć mechanizmy powstawania stereotypów, uprzedzeń i dyskryminacji oraz odnaleźć ich przejawy w różnych obszarach codziennego życia. Przekazują wiedzę na temat tego, jak reagować w sytuacji dyskryminacji, w tym mowy nienawiści. Kładą nacisk na rolę świadka i język równościowy. Uczą, jak używać języka niedyskryminującego, który nie pogłębia stereotypów związanych z innymi kulturami, religiami, rasami i mniejszościami społecznymi. Uczą budowania otwartej postawy u młodzieży i dorosłych.
Zajęcia mogą uzupełniać program lekcji wychowawczych czy przedmiotu: wiedza o społeczeństwie.

Jeśli chcesz zorganizować takie zajęcia w swojej klasie, napisz do nas: kontakt@kulturarownosci.org 


Warsztaty „Szkoła bez homofobii” (dla nauczycieli/ek, edukatorów/ek, osób pracujących z dziećmi i młodzieżą)

Celem warsztatów jest pogłębienie wiedzy i nabycie umiejętności z zakresu przeciwdziałania homofobii i wspierania poszkodowanych nią osób. Warsztat zwiększa wrażliwość osób pracujących z młodzieżą na temat tożsamości indywidualnej i grupowej, rozwoju psychoseksualnego człowieka, sytuacji osób LGBT, z naciskiem na środowisko szkolne. Podczas warsztatu uczestnicy/czki dowiedzą się, jak przeciwdziałać, rozpoznawać i reagować na homofobię w szkole. Poznają dobre praktyki skierowane do uczniów, kadry szkolnej i lokalnej społeczności, a także proste metody reagowania na homofobiczne incydenty.

Jeśli chcesz zorganizować lub uczestniczyć w takich warsztatach, napisz do nas: kontakt@kulturarownosci.org.

Skip to content