WenDo – samoobrona i asertywność dla kobiet w ramach Akcji 16 Dni Przeciw Przemocy

W dniach 1-2 grudnia zorganizowałyśmy warsztat asertywności i samoobrony dla aktywistek społecznych i kobiet nieheteronormatywnych WenDo. Warsztat zorganizowany był w ramach naszych działań statutowych i był bezpłatny dla uczestniczek. Prowadziła osoba trenerska Anna Piotr Smarzyński.  To już trzeci taki warsztat zorganizowany i przeprowadzony przez Kulturę Równości.  WenDo jest jedyną w Polsce metodą samoobrony i asertywności opracowaną przez kobiety i dla kobiet*, która łączy metody samoobrony fizycznej i psychicznej. Od „zwykłej” samoobrony różni się między innymi tym, że bardzo duże znaczenie przywiązuje do wzmacniania umiejętności związanych z asertywną komunikacją. Jest jedyną w Polsce metodą samoobrony uwzględniającą perspektywę płci społeczno – kulturowej (gender) i perspektywę feministyczną. W kontekście społeczno-politycznym uwrażliwia i pomaga identyfikować przypadki dyskryminacji i przemocy ze względu na płeć, kolor skóry, niepełnosprawność, orientację psychoseksualną i in. Daje możliwość przyjrzenia się własnej socjalizacji, narzuconym społecznie normom i rolom oraz własnym wyobrażeniom na ich temat.

Skip to content