Wieczorki Poliamoryczne

Wieczorki Poliamoryczne to odbywające się co miesiąc spotkania przeznaczone dla osób poliamorycznych i niemonogamicznych o każdej orientacji psychoseksualnej i tożsamości płciowej. To miejsce gdzie możemy podyskutować w poli-gronie na dotyczące nas tematy, poszerzyć wiedzę, zawrzeć nowe znajomości oraz spędzić czas w akceptującym i wspierającym otoczeniu.
Skip to content