Warsztat samoobrony WenDo dla kobiet z niepełnosprawnościami

Dziękujemy bardzo wszystkim uczestniczkom za udział w warsztatach asertywności i samoobrony WenDo dla kobiet z niepoełnosprawościami.

Dziękujemy też trenerkom, Annie Przybysz-Smarzyński i Alinie Kuli oraz Stowarzyszenie „Ostoja” na Rzecz Osób z Niepełnosprawnościami za współorganizację warsztatu!

Projekt „Przełamując tabu” realizuje Stowarzyszenie Kultura Równości w partnerstwie z Biuro Wrocław Bez Barier. Zadanie jest współfinansowane ze środków PFRON – Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych będących w dyspozycji Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej we Wrocławiu

Skip to content