Czwarte szkolenie dla liderów i liderek sieci. Temat – przeciwdziałanie wypaleniu aktywistycznemu

W miniony weekend odbył się kolejny, czwarty już zjazd w naszym projekcie „Lokalna sieć na rzecz akceptacji osób LGBT+”. Warsztat o przeciwdziałaniu wypalenia w aktywizmie – ja i zespół, prowadziła Natalia Sarata z RegenerAkcja. Miejsce dla zmęczonych aktywistek i aktywistów.

Przestrzeń użyczyło nam gościnne Centrum na Przedmieściu – dziękujemy!

Projekt realizowany jest z dotacji programu Aktywni Obywatele – Fundusz Krajowy finansowanego przez Islandię, Liechtenstein i Norwegię w ramach Funduszy EOG.

Projekt realizowany z dotacji programu Aktywni Obywatele – Fundusz Krajowy finansowanego przez Islandię, Liechtenstein i Norwegię w ramach Funduszy EOG.

Skip to content