Dołącz do projektu “Lokalna sieć na rzecz akceptacji osób LGBT+”

Zapraszamy do udziału w projekcie, w ramach którego: 
 
 • stworzymy sieć liderów_rek i organizacji działających na rzecz akceptacji osób LGBT+ w naszym regionie 
 • zwiększymy kompetencje i motywacje lokalnych liderów_rek z organizacji, grup formalnych i nieformalnych do inicjowania, przygotowania i realizowania wydarzeń i inicjatyw upowszechniających wiedzę na temat sytuacji osób LGBT+.  
 • zaprojektujemy i przeprowadzimy kilkanaście wydarzeń antydyskryminacyjnych i jedną kampanię społeczną w regionie.   
Zapraszamy osoby z województwa dolnośląskiego, opolskiego, lubuskiego, wielkopolskiego, które są aktywne i zdeterminowane, by realnie działać na rzecz osób LGBT+ i reprezentują organizację, grupę formalną lub nieformalną.  
 
Projekt skierowany jest do osób pełnoletnich i obejmie grupę 12 osób, po 2 z organizacji / grup.
 
Działania w projekcie będą trwały 2 lata: od stycznia 2021 do listopada 2022. 
 
Projekt ma dwa etapy: 
 
I. Etap projektu (marzec – październik 2021) 
 
W pierwszym etapie odbędzie się cykl warsztatów (6 weekendowych zjazdów) we Wrocławiu.
 
Tematy warsztatów:  
 
 1. Trening antydyskryminacyjny (20-21 marca 2021) 
 2. Organizacja wydarzeń i akcji bezpośrednich (24-25 kwietnia 2021) 
 3. Komunikacja medialna i rzecznictwo (22-23 maja 2021) 
 4. Sytuacja osób LGBT+ w Polsce w kontekście tworzenia kampanii społecznych (26-27 czerwca 2021) 
 5. Zarządzenie zespołem i przeciwdziałanie wypaleniu aktywistycznemu (11-12 września 2021)
 6. Warsztat ewaluacyjny (16-17 października 2021) 
 
II. Etap projektu (wrzesień 2021 – listopad 2022) 
 
W drugim etapie uczestnicy i uczestniczki: 
 
 • przeprowadzą w sumie 18 wydarzeń antydyskryminacyjnych (edukacyjnych, akcji bezpośrednich i innych) w swoich lokalnych społecznościach, po trzy wydarzenia w zespole 2-osobowym  
 • stworzą sieć osób / grup na rzecz akceptacji osób LGBT+ 
 • wspólnie zaprojektują kampanię społeczną i przeprowadzą ją w lokalnych miejscowościach naszego regionu. 
 
Wszystkie działania lokalne będą objęte wsparciem ekspertów i ekspertek związanych z projektem i stowarzyszenia Kultura Równości.  
 
Przez cały czas projektu odbywać się będzie współpraca partnerska z organizacją FRI – The Norwegian Organization for Sexual and Gender Diversity.  
 
Do udziału zapraszamy osoby: 
 • pełnoletnie 
 • działające w obszarze praw człowieka, szczególnie osób LGBT+ lub planujące poszerzyć działania o perspektywę osób LGBT+ 
 • gotowe znaleźć czas na udział we wszystkich elementach projektu,
 • oddelegowane/wspierane przez lokalne organizacje pozarządowe, grupy formalne i nieformalne
 • pochodzące z małych i średnich miast z województwa dolnośląskiego, opolskiego, lubuskiego, wielkopolskiego.  
 
Udział w projekcie jest bezpłatny. Zapewniamy zwrot kosztów przejazdu, noclegu i wyżywienia podczas warsztatów i szkoleń.  
 
WAŻNE! Osoba uczestnicząca zobowiązuje się do udziału we wszystkich elementach projektu: szkoleniach, udziału w sieci i zorganizowaniu wydarzeń antydyskryminacyjnych w swojej lokalnej społeczności.  
 
Etapy rekrutacji: 
 
Wypełnij ankietę zgłoszeniową, która znajduje się tutaj: https://tiny.pl/r56rk najpóźniej do dnia 15 lutego 2021. 
 
Wybrane osoby zostaną zaproszone na krótkie rozmowy rekrutacyjne on-line w terminie do 28 lutego 2021. 
 
O wynikach rekrutacji poinformujemy wszystkie zakwalifikowane osoby i organizacje / grupy do 01.03.2021.

Projekt realizuje stowarzyszenie Kultura Równości.

Projekt „Lokalna: sieć na rzecz akceptacji osób LGBT+” jest realizowany z dotacji programu Aktywni Obywatele – Fundusz Krajowy finansowanego przez Islandię, Liechtenstein i Norwegię w ramach Funduszy EOG.

Skip to content