Europejska Szkoła Otwartości

Biuro Parlamentu Europejskiego we Wrocławiu, Stowarzyszenie Kultura Równości oraz Stowarzyszenie Nomada zapraszają do udziału w projekcie, którego celem jest zwiększenie wiedzy i kompetencji osób pracujących z dziećmi i młodzieżą w kontekście narastającej przemocy rówieśniczej, mowy nienawiści i innych zagrożeń związanych z wykluczeniem i dyskryminacją.  

“Europejska Szkoła Otwartości” dostarcza wiedzy i kompetencji z zakresu przeciwdziałania dyskryminacji grup mniejszościowych, reagowania na przemoc i wymiany dobrych praktyk w kontekście pracy z młodzieżą.

Szkolenia osadzone są w aktualnym kontekście społecznym i odpowiadają na najczęstsze wyzwania, z jakimi stykają się osoby pracujące z młodzieżą, takimi jak tożsamość kulturowa, pochodzenie czy rozwój psychoseksualny człowieka. 

Szkolenia obejmują następujące zagadnienia: 

  • Stereotypy, uprzedzenia, dyskryminacja. Jak działa mechanizm dyskryminacji?
  • Przemoc motywowana uprzedzeniami.
  • Kompetencje międzykulturowe.
  • Przeciwdziałanie homofobii i transfobii w szkole.
  • Jak reagować na przemoc, dyskryminację, mikroagresję?
  • Jak przeciwdziałać dyskryminacji?
  • Język równościowy. 

 

Szkolenia mają formę warsztatową, interaktywną, prowadzone są w grupach do 20 osób. 

Czas trwania: 8 godzin (1 dzień). 

Udział w szkoleniu jest bezpłatny. Uczestnicy/czki otrzymają certyfikat potwierdzający udział w szkoleniu.

Obowiązują zapisy. Formularz: https://forms.gle/dTSRnJD6uD5m6qxm9

 

Terminy szkoleń: 

18 listopada 2022 (piątek), g. 9.00 – 17.00, Dom Europy, ul. Widok 10
16 grudnia 2022 (piątek), g. 9.00 – 17.00, Dom Europy, ul. Widok 10
20 stycznia 2023 (piątek), g. 9.00 – 17.00, Dom Europy, ul. Widok 10
10 lutego (piątek), g. 9.00 – 17.00, Dom Europy, ul. Widok 10
21 kwietnia (piątek), g. 9.00 – 17.00, Dom Europy, ul. Widok 10
12 maja(piątek), g. 9.00 – 17.00, Dom Europy, ul. Widok 10

 

Projekt realizowany jest przez Biuro Parlamentu Europejskiego we Wrocławiu w partnerstwie ze Stowarzyszeniem Kultura Równości oraz Stowarzyszeniem na Rzecz Integracji Społeczeństwa Wielokulturowego Nomada.

 

O PROWADZĄCYCH:

dr Ewa Jupowiecka – kulturoznawczyni, badaczka, trenerka edukacji międzykulturowej  i antydyskryminacyjnej. Prowadzi szkolenia i warsztaty z zakresu edukacji praw człowieka, przeciwdziałania przemocy motywowanej uprzedzeniami oraz nauczania dzieci z doświadczeniem migracji. Pracuje w Stowarzyszeniu Nomada jako edukatorka oraz asystentka międzykulturowa Romów/-ni pochodzących z Rumunii. Współautorka publikacji dotyczących problematyki związanej wielokulturowością i procesem integracji.

Alina Szeptycka – polonistka (Uniwersytet Jagielloński), absolwentka Holistycznej Szkoły Trenerów, edukatorka antydyskryminacyjna. Współprzewodnicząca Wrocławskiej Rady ds. Równego Traktowania przy Prezydencie Jacku Sutryku, członkini Wrocławskiej Rady Kobiet. W Stowarzyszeniu Kultura Równości koordynuje projekty i prowadzi działania edukacyjne, także w sieci Proud@work. Współpracuje z Fundacją Katarynka w obszarze kultury dostępnej dla osób z niepełnosprawnościami. 

 

Kontakt:

Ewa Jupowiecka: ewa.jupowiecka@nomada.info.pl, tel. 731 364 645

Alina Szeptycka: alina.szeptycka@kulturarownosci.org

 

Skip to content