Kolejne szkolenie w Lokalnej sieci za nami!

22-23 maja 2021 odbył się drugi zjazd w projekcie “Lokalna sieć na rzecz akceptacji osób LGBT+”. Szkolili/łyśmy się w dwóch tematach: przekazu rzeczniczego i komunikacji. Gościła nas Fundacja Dom Pokoju w klimatycznym Infopunkcie Łokietka 5.  

W sobotę szkolenie z przekazu rzeczniczego prowadziła Maja Zabokrzycka – prezeska Fundacji Dom Pokoju, z wykształcenia dziennikarka i specjalistka ds. PR, zajmująca się budowaniem dialogu i pracą w społecznościach lokalnych.  

Szkolenie dostarczyło wiedzy na temat sposobu tworzenia planu rzeczniczego, jego obszarów i konstrukcji, a także adresatów/tek, narzędzi i działań, jakie można wykorzystać. W pracy warsztatowej koncentrowali/łyśmy się na opisie misji lub wizji organizacji, mówieniu o wartościach, diagnozowaniu problemu, empatyzowaniu i słuchaniu. Pracowali/łyśmy na własnych doświadczeniach i planowali/ły działania rzeczniczych. 

W niedzielę do wspólnej rozkminy nad różnymi sposobami mówienia, pisania i komunikowania zaprosiła Teo Łagowska, specjalistka komunikacji, PR i media relations, content i event marketingu. Teo szukała z grupą odpowiedzi na kilka pytań: Jak pracuje się z działaniami promocyjnymi i komunikacją społeczną? Artyzm czy rzemiosło? Wyrachowanie czy natchnienie? Osoba profesjonalna czy amatorski kolektyw? Facebook czy Instagram? Zasięg organiczny czy płatny? A może lepiej kleić plakaty? Koncentrowali/łyśmy się na praktycznych przykładach, wymianie wiedzy, wskazówek, life-hacków i tipów.  

Projekt Lokalna: sieć na rzecz akceptacji osób LGBT+” realizowany jest z dotacji programu Aktywni Obywatele – Fundusz Krajowy finansowanego przez Islandię, Liechtenstein i Norwegię w ramach Funduszy EOG.

Projekt realizowany z dotacji programu Aktywni Obywatele – Fundusz Krajowy finansowanego przez Islandię, Liechtenstein i Norwegię w ramach Funduszy EOG.

Skip to content