Mieszkanie LGBT+ już otwarte!

Dziś, 1 marca otwieramy we Wrocławiu 𝗠𝗶𝗲𝘀𝘇𝗸𝗮𝗻𝗶𝗲 𝗟𝗚𝗕𝗧+, czyli bezpieczną przestrzeń dla osób LGBT+, które utraciły dach nad głową lub zostały zmuszone do opuszczenia domu.
 
𝗠𝗶𝗲𝘀𝘇𝗸𝗮𝗻𝗶𝗲 𝗟𝗚𝗕𝗧+ kierujemy do pełnoletnich osób LGBT+, które:
  • z powodu tożsamości płciowej lub orientacji psychoseksualnej znalazły się w kryzysie bezdomności;
  • żyją w trudnych warunkach, gdzie narażone są na przemoc fizyczną i psychiczną;
  • potrzebują bezpiecznego schronienia, by rozwiązać nagłe problemy osobiste
Osoby zakwaterowane na pobyt w 𝗠𝗶𝗲𝘀𝘇𝗸𝗮𝗻𝗶𝘂 𝗟𝗚𝗕𝗧+ zostaną także objęte wsparciem psychologicznym, prawnym i zawodowym. Z każdą osobą dodatkowo wypracowany zostanie indywidualny plan rozwoju.
 
Osoba może zostać przyjęta do mieszkania po zaakceptowaniu jego regulaminu. Decyzję w sprawie przyjęcia podejmuje zespół projektu po rozmowie kwalifikacyjnej.
 
By skorzystać z zakwaterowania w 𝗠𝗶𝗲𝘀𝘇𝗸𝗮𝗻𝗶𝘂 𝗟𝗚𝗕𝗧+ prosimy o kontakt:
  • mail: anna.smarzynski@kulturarownosci.org
  • telefon: 797 721 189
Realizacja projektu “Wsparcie osób LGBT+ i ich rodzin lokalnie”. Projekt finansowany z Funduszy EOG w ramach Program Aktywni Obywatele – Fundusz Regionalny
Realizacja projekt “Wsparcie osób LGBT+ i ich rodzin lokalnie” w ramach programu Program Aktywni Obywatele – Fundusz Regionalny finansowanego z Funduszy EOG.
Skip to content