Piąte szkolenie dla liderów i liderek w Lokalnej Sieci. Temat – akcje bezpośrednie

W ostatni weekend 16-17 października odbył się kolejny zjazd w projekcie “Lokalna sieć na rzecz akceptacji osób LGBT+”. Tym razem warsztat odbył się naszym Równym Miejscu – Centrum LGBT+ Wrocław.
 
Dyskutowali/ły o organizowaniu akcji bezpośrednich. Swoim 13-letnim doświadczeniem organizacji marszów dzielił się Smarzu. Rozmawiali/łyśmy między innymi o aspektach prawnych takich jak rodzaje zgromadzeń, trybach zgłoszeń, jak zadbać o bezpieczeństwo i jak przygotować najlepszą manifestację ever.
Były też ćwiczenia w praktyce: zbieranie podpisów w ramach zbiórki Legalna aborcja. Bez kompromisów na Świdnickiej.
 
Projekt realizowany jest w ramach Program Aktywni Obywatele – Fundusz Krajowy finansowanego z funduszy EOG.
#Aktywni Obywatele – Fundusz Krajowy