Warsztaty z edukacji seksualnej w Opolu

13 czerwca i 7 lipca odbyły się dwa warsztaty z cyklu edukacji seksualnej dla tęczowej młodzieży. Warsztaty prowadziła Małgorzata Kulczycka, certyfikowana edukatorka seksualna, która pracuje na stworzonym przez Fundację Spunk programie szkoleniowym. Gosia jest członkinią Programu Edukacja Seksualna Polska i prezeską Manufaktury Inicjatyw Różnorodnych, która jest częścią naszej Lokalnej sieci na rzecz akceptacji osób LGBT+.
 
Zaplanowany cykl warsztatowy obejmuje 8 spotkań dla kilkunastu osób. W całym cyklu omówione zostaną takie zagadnienia:
 • Kilka słów o dojrzewaniu. Czym jest dojrzewanie i jakie są jego fazy? Jakie emocje i uczucia towarzyszą dojrzewaniu? Jak zmienia się ciało? Jak o siebie dbać w tym okresie? Dojrzewanie płciowe, a dojrzewanie psychiczne i emocjonalne.
 • Ćwiczenia językowe. Odwołamy się do koncepcji językowego obrazu świata, czyli porozmawiamy o tym, jak język, którego używamy kształtuje nasze widzenie świata, relacji międzyludzkich i siebie samych.
 • Czym jest płeć, tożsamość płciowa i psychoseksualna? Czym jest i na jakim etapie rozwoju człowieka kształtuje się tożsamość płciowa? Kto nam się podoba, w kim się zakochujemy, z kim wchodzimy w relacje intymne? Jak tworzy się orientacja psychoseksualna?
 • Jak stworzyć dobry związek? Uczestnicy zastanowią się: po co ze sobą chodzimy? Określą, jakie zachowania są pożądane w związku, a jakie niedopuszczalne (różne rodzaje przemocy, w tym przemoc seksualna). Zastanowią się kiedy wiadomo, czy jest się gotowym na „pierwszy raz”. Co to znaczy świadoma zgoda (consent). Jak seksualność wiąże się z emocjami i uczuciami?
 • O antykoncepcji. Kiedy i jak podjąć rozmowę dotyczącą zabezpieczania się, wspólna odpowiedzialność za wybór metody i jego konsekwencje.
 • O ciąży słów kilka. Jak dochodzi do zapłodnienia. Czym jest i jak działa test ciążowy. „Jestem w ciąży” – i co dalej? Kogo poprosić o wsparcie i pomoc? Omówienie hipotetycznej sytuacji i możliwych opcji dalszego działania. Czym jest niepłodność i jakie są jej uwarunkowania?
 • Co to znaczy być dobrym rodzicem? Będę miał/a dziecko, czyli jak zmieni się moje życie. Kim jest mama, kim jest tata – jakie obowiązki i zadania wiążą się z nowymi rolami. Cechy dobrego rodzica. Czego dziecko oczekuje od nas jako rodziców?
 • Co oprócz przyjemności może przynieść seks, czyli o chorobach przenoszonych drogą płciową. O odpowiedzialności za zdrowie swoje i drugiej osoby. Omówienie wybranych chorób. Na jakiej zasadzie działają Punkty Konsultacyjno Diagnostyczne, w których można anonimowo i bezpłatnie zrobić test na HIV? Jak zadbać o własne zdrowie i bezpieczeństwo?
 • Jaki wizerunek kobiety i mężczyzny kreują media? Osoby uczestniczące poznają sposób tworzenia wizerunków kobiety i mężczyzny na potrzeby mediów. Zastanowią się, jak to wpływa na sposób, w jaki postrzegają siebie i innych. Podjęty zostanie temat dotyczący seksualizacji dziewcząt i chłopców i związanych z tym zagrożeń. Dowiedzą się, co to jest stereotyp płci.
 • Zagrożenia związane z pornografią. Czym jest pornografia? Jaką funkcję pełni w życiu młodego człowieka? Czy z filmów pornograficznych można czerpać wiedzę? Jak pornografia kształtuje nasze wyobrażenia o: seksie, wyglądzie partnerki/partnera, relacjach międzyludzkich? Porozmawiamy o zagrożeniach związanych z pornografią, szczególnie, jeśli chodzi o pokazywanie sytuacji przemocowych.
 • Granice, na które możemy sobie pozwolić w relacjach z innymi. Czym jest asertywność? Jak radzić sobie w sytuacjach, kiedy ktoś przekracza nasze granice? O rodzajach przemocy i sposobach radzenia sobie w takich sytuacjach.
 • Aspekty prawne związane z zachowaniami o charakterze seksualnym. Na jakich zasadach można utrwalać wizerunek drugiej osoby i umieszczać go w sieci? Jakie obwarowania prawne dotyczą kontaktów przez systemy teleinformatyczne i telekomunikacyjne? Kiedy według prawa można podejmować kontakty seksualne? Jak prawo chroni osoby małoletnie i niepełnoletnie?
 

Projekt realizowany z dotacji programu Aktywni Obywatele – Fundusz Krajowy finansowanego przez Islandię, Liechtenstein i Norwegię w ramach Funduszy EOG.

Skip to content