Rozpoczynamy projekt "Szkoła bez uprzedzeń"

Wspólnie ze Stowarzyszeniem na Rzecz Integracji Społeczeństwa Wielokulturowego NOMADA rozpoczynamy realizację projektu „Szkoła bez uprzedzeń”.

“Szkoła bez uprzedzeń” to cykl warsztatów adresowanych dla osób pracujących z dziećmi i młodzieżą: nauczycieli/ek, wychowawców/czyń, opiekunów/ek, psychologów/żek i pedagogów/żek oraz edukatorów/ek w pozaszkolnych formach edukacji. 

Cykl składa się z trzech modułów: 

 1. warsztat antydyskryminacyjny 
 2. warsztat kompetencji międzykulturowych
 3. warsztat “Szkoła bez homofobii”.

Warsztaty wspierają wiedzę i kompetencje osób pracujących z dziećmi i młodzieżą w kontekście narastającej przemocy rówieśniczej, mowy nienawiści i innych zagrożeń związanych z wykluczeniem i dyskryminacją.  Dobór treści osadzony jest w aktualnym kontekście społecznym i odpowiada na najczęstsze wyzwania, z jakimi stykają się osoby pracujące z młodzieżą takimi jak migracje czy rozwój psychoseksualny człowieka. Badania pokazują, że to ksenfobia i homofobia obok klasizmu (dyskryminacji ze względu na status materialny) są najczęstszą formą dyskryminacji w polskiej szkole. 

Dzięki szkoleniu uczestnicy/czki dowiedzą się m.in.:

 • jak działa mechanizm dyskryminacji,
 • jak unikać powielania stereotypów i uprzedzeń wobec grup mniejszościowych w pracy z młodzieżą,
 • jak reagować na przemoc motywowaną uprzedzeniami,
 • jak swobodnie i kompetentnie rozmawiać z uczniami i uczennicami o mniejszościach.

Forma:

Warsztaty prowadzone są w grupach do 15 osób, w formie stacjonarnej z zachowaniem reżimu sanitarnego oraz online na platformie Zoom. 

Czas trwania

stacjonarnie: 7 godzin (1 dzień) z możliwością dodatkowych konsultacji 

online: 3 spotkania po 2 godziny z możliwością dodatkowych konsultacji 

Najbliższe terminy szkoleń:

 • 17, 24, 31 maja (poniedziałki), g. 18.00-20.00 (online, Zoom)
 • 28 maja (piątek), g. 9.00 – 16.00 (stacjonarnie, Wrocław)
 • 5 czerwca (sobota) g. 9.00 – 16.00 (stacjonarnie, Wrocław)
 • 7,14,21 czerwca (poniedziałki), g. 18.00-20.00 (online, Zoom)

Terminy konsultacji umawiane będą indywidualnie. 

Formularz zapisu: https://tiny.pl/r6h6b

Udział w szkoleniu jest bezpłatny. Uczestnicy/czki otrzymają certyfikat potwierdzający udział w szkoleniu.

 

O prowadzących:

Projekt realizowany jest w partnerstwie wrocławskich organizacji Stowarzyszenia na Rzecz Integracji Społeczeństwa Wielokulturowego “Nomada” oraz stowarzyszenia Kultura Równości. 

Szkolenia realizują:

dr Ewa Jupowiecka – kulturoznawczyni, badaczka, trenerka edukacji międzykulturowej i antydyskryminacyjnej. Prowadzi szkolenia i warsztaty z zakresu edukacji praw człowieka, przeciwdziałania przemocy motywowanej uprzedzeniami oraz nauczania dzieci z doświadczeniem migracji. Pracuje w Stowarzyszeniu Nomada jako edukatorka, nauczycielka języka polskiego jako obcego i asystentka międzykulturowa Romów/-ni pochodzących z Rumunii. Współautorka publikacji dotyczących problematyki związanej wielokulturowością i procesem integracji.

Alina Szeptycka – mgr polonistyki (Uniwersytet Jagielloński), absolwentka Holistycznej Szkoły Trenerów, edukatorka antydyskryminacyjna. Współprzewodnicząca Wrocławskiej Rady ds. Równego Traktowania przy Prezydencie Jacku Sutryku, członkini Wrocławskiej Rady Kobiet. Pracuje w stowarzyszeniu Kultura Równości prowadząc działania edukacyjne, kulturalne i koordynując Równe Miejsce – Centrum LGBT+ Wrocław. Współpracuje z Fundacją Katarynka, jako ekspertka od kultury dostępnej dla osób z niepełnosprawnościami. 

Projekt “Szkoła bez uprzedzeń” dofinansowany jest ze środków Gminy Wrocław w ramach programu “Wspieranie dialogu międzykulturowego we wrocławskich szkołach i przedszkolach”

Informacje o ofercie:

Ewa Jupowiecka – koordynatorka projektu, e-mail: ewa.jupowiecka@nomada.info.pl, tel. 731 364 645

Zapraszamy do kontaktu!

Skip to content