Szkoła bez uprzedzeń

Celem projektu jest zwiększenie wiedzy i kompetencji osób pracujących z dziećmi i młodzieżą w kontekście narastającej przemocy rówieśniczej, mowy nienawiści i innych zagrożeń związanych z wykluczeniem i dyskryminacją.  Projekt osadzony jest w aktualnym kontekście społecznym i odpowiada na najczęstsze wyzwania, z jakimi stykają się osoby pracujące z młodzieżą takimi jak tożsamość kulturowa czy rozwój psychoseksualny człowieka. Badania pokazują, że to ksenfobia i homofobia obok klasizmu (dyskryminacji ze względu na status materialny) są najczęstszą formą dyskryminacji w polskiej szkole. 

Projekt skierowany jest do osób pracujących z dziećmi i młodzieżą: nauczycieli/ek, wychowawców/czyń, opiekunów/ek, psychologów/żek i pedagogów/żek oraz edukatorów/ek w pozaszkolnych formach edukacji. 

W ramach projektu przeprowadzonych zostanie 8 szkoleń składających się z trzech modułów: 

  1. warsztat antydyskryminacyjny 
  2. warsztat kompetencji międzykulturowych
  3. warsztat “Szkoła bez homofobii”.

Szkolenie stanowi integralną całość umożliwiającą dostarczenie wiedzy i rozwój kompetencji z zakresu przeciwdziałania dyskryminacji.  Celem pierwszego warsztatu jest wprowadzenie w omawianą problematykę, poznanie i pogłębienie najważniejszych pojęć i zagadnień oraz uwspólnienie wiedzy niezbędnej do uczestnictwa w kolejnych warsztatach. Drugi i trzeci warsztat rozwijają tematy związane z uprzedzeniami wobec grup mniejszościowych, reagowaniem na przemoc czy wymianą dobrych praktyk w kontekście pracy z młodzieżą. 

Projekt przewiduje możliwość indywidualnych konsultacji, na których uczestnicy/czki mogą uzyskać wsparcie przy omawianiu indywidualnych przypadków. 

Warsztaty prowadzone są w grupach do 15 osób, w formie stacjonarnej z zachowaniem reżimu sanitarnego oraz online na platformie Zoom. 

Czas trwania:

  • stacjonarnie: 7 godzin (1 dzień) z możliwością dodatkowych konsultacji 
  • online: 3 spotkania po 2 godziny z możliwością dodatkowych konsultacji 

Formularz zapisów: https://forms.gle/WBzp6gEjjc3kSgt36

Udział w szkoleniu jest bezpłatny. Uczestnicy/czki otrzymają certyfikat potwierdzający udział w szkoleniu.

Najbliższe terminy szkoleń w roku szkolnym 2021/2022:

  • 24 września (piątek), g. 9.00 – 16.00 (stacjonarnie)
  • 12 października (wtorek), g. 9.00 – 16.00 (stacjonarnie)
  • 18 października (poniedziałek), g. 9.00 – 16.00 (stacjonarnie)
  • 8 listopada (poniedziałek), g. 9.00 – 16.00 (stacjonarnie)

Terminy konsultacji umawiane będą indywidualnie.

Projekt realizowany jest w partnerstwie dwóch wrocławskich organizacji: Stowarzyszenia na Rzecz Integracji Społeczeństwa Wielokulturowego “Nomada” oraz stowarzyszenia Kultura Równości.

 

WIĘCEJ O WARSZTATACH:

Warsztat antydyskryminacyjny.

Celem warsztatów jest pogłębienie wiedzy uczestników i uczestniczek na temat stereotypów, uprzedzeń i dyskryminacji oraz rozwinięcie umiejętności reagowania na dyskryminację i przemoc motywowaną uprzedzeniami. Uczestnicy/czki dowiedzą się: czym są stereotypy, jakie są ich źródła i funkcje; jak stereotypy wpływają na sposób myślenia, zachowania i relacje międzygrupowe; czym są uprzedzenia i jakie są ich konsekwencje; czym jest przemoc motywowana uprzedzeniami i jak na nią reagować; na czym polega dyskryminacja, jakie są jej rodzaje i skutki; jak przeciwdziałać dyskryminacji i wspierać osoby jej doświadczające.

Warsztat kompetencji międzykulturowych.

Celem warsztatów jest rozwinięcie kompetencji międzykulturowych uczestników i uczestniczek, pogłębienie wiedzy i nabycie umiejętności z zakresu komunikacji międzykulturowej. Uczestnicy/czki dowiedzą się: jak poznawać i zrozumieć różnice kulturowe; co wpływa na relacje międzygrupowe i reakcje wobec “obcych”; jakie znaczenie mają różnice kulturowe w komunikacji werbalnej i niewerbalnej; jak przeciwdziałać konfliktom międzykulturowym; czym jest mikroagresja i jak na nią reagować; dlaczego warto używać języka równościowego.

Warsztat “Szkoła bez homofobii”. 

Celem warsztatów będzie pogłębienie wiedzy i nabycie umiejętności z zakresu przeciwdziałania homofobii i wspierania poszkodowanych nią osób. Warsztat zwiększy wrażliwość osób pracujących z młodzieżą na temat tożsamości indywidualnej i grupowej, rozwoju psychoseksualnego człowieka, sytuacji osób LGBT, z naciskiem na środowisko szkolne. Podczas warsztatu uczestnicy/czki dowiedzą się, jak przeciwdziałać, rozpoznawać i reagować na homofobię w szkole. Poznają dobre praktyki skierowane do uczniów, kadry szkolnej i lokalnej społeczności, a także proste metody reagowania na homofobiczne incydenty.

O PROWADZĄCYCH:

dr Ewa Jupowiecka -kulturoznawczyni, badaczka, trenerka edukacji międzykulturowej  i antydyskryminacyjnej. Prowadzi szkolenia i warsztaty z zakresu edukacji praw człowieka, przeciwdziałania przemocy motywowanej uprzedzeniami oraz nauczania dzieci z doświadczeniem migracji. Pracuje w Stowarzyszeniu Nomada jako edukatorka, nauczycielka języka polskiego jako obcego i asystentka międzykulturowa Romów/-ni pochodzących z Rumunii. Współautorka publikacji dotyczących problematyki związanej wielokulturowością i procesem integracji.

mgr Alina Szeptycka – polonistka (Uniwersytet Jagielloński), absolwentka Holistycznej Szkoły Trenerów, edukatorka antydyskryminacyjna. Współprzewodnicząca Wrocławskiej Rady ds. Równego Traktowania przy Prezydencie Jacku Sutryku, członkini Wrocławskiej Rady Kobiet. Pracuje w stowarzyszeniu Kultura Równości prowadząc działania edukacyjne, kulturalne i koordynując Równe Miejsce – Centrum LGBT+ Wrocław. Współpracuje z Fundacją Katarynka, jako ekspertka od kultury dostępnej dla osób z niepełnosprawnościami. 

Kontakt:

Ewa Jupowiecka – koordynatorka projektu “Szkoła bez uprzedzeń”

e-mail: ewa.jupowiecka@nomada.info.pl, tel. 731 364 645

Projekt “Szkoła bez uprzedzeń” dofinansowany jest ze środków Gminy Wrocław w ramach programu “Wspieranie dialogu międzykulturowego we wrocławskich szkołach i przedszkolach”

Autorką grafiki projektu jest Sabina Sokół.