Wsparcie osób LGBT+ i ich rodzin lokalnie

Od grudnia 2021 do marca 2023 realizujemy projekt „Wsparcie osób LGBT+ i ich rodzin lokalnie” w ramach programu Aktywni Obywatele – Fundusz Regionalny finansowanego z Funduszy EOG. 

Projekt jest skierowany do osób LGBT+ i ich bliskich z naszego regionu (Dolny Śląsk i województwa ościenne), które znajdują się w kryzysie ze względu na orientację seksualną lub tożsamość płciową, w szczególności tych, które na skutek zagrożenia lub doświadczania przemocy są zmuszone do opuszczenia miejsca zamieszkania i/lub doświadczają dyskryminacji w pracy. 

W ramach wsparcia zamierzamy:

1. prowadzić mieszkanie interwencyjne, dla co najmniej 16 osób, umożliwiając osobom rozwiązanie nagłych problemów osobistych. Oprócz bezpiecznego schronienia będziemy oferować możliwość uporządkowania sytuacji prawnej, socjalnej, emocjonalnej i życiowej, czyli pakiet pomocowy: konsultacje psychologiczne, prawne, z doradcą zawodowym;

2. umożliwić bezpłatną pomoc psychologiczną osobom LGBT+ i ich bliskim z regionu (także w formie online) w kryzysie emocjonalnym;

3. stworzyć bazę specjalistów/tek pomagających osobom LGBT+ w regionie, tj. rekomendowanych psychologów/żek, terepeutów/ek, seksuologów/żek, psychiatrów i przeprowadzić kampanię informacyjną, dzięki której wzrośnie świadomość o sytuacji osób LGBT+;

4. wypracować we współpracy z lokalnym samorządem zmianę we wrocławskiej polityce w zakresie finansowania pomocy osobom LGBT+ w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywania szans tych osób. 

Aktualności:

Mieszkanie LGBT+

Mieszkanie LGBT+ W marcu 2022 wystartował nasz projekt 𝗠𝗶𝗲𝘀𝘇𝗸𝗮𝗻𝗶𝗲 𝗟𝗚𝗕𝗧+. W mieszkaniu interwencyjnym pomagamy osobom LGBT+, które z różnych powodów straciły dach nad głową. Obejmujemy

Czytaj całość

Projekt finansowany przez Islandię, Liechtenstein i Norwegię z Funduszy EOG i Funduszy Norweskich w ramach Programu Aktywni Obywatele – Fundusz Regionalny.

Skip to content