Przełamując tabu. Wsparcie rozwoju psychoseksualnego osób z niepełnosprawnościami

„Przełamując tabu” to cykl zajęć, które mają na celu wzmocnienie indywidualnego i społecznego funkcjonowania osób LGBT+ z niepełnosprawnościami.  
W ramach projektu przeprowadzimy zajęcia edukacyjne o rozwoju psychoseksualnym człowieka dla osób od 16 lat z niepełnosprawnościami z Wrocławia – ze szczególnym uwzględnieniem grupy często niezauważanej, pomijanej, a przez to podwójnie wykluczonej, tj. osób LGBT+ z niepełnosprawnościami. Zorganizujemy także warsztaty asertywności i samoobrony WenDo adresowane do kobiet i dziewcząt od 14 roku życia z niepełnosprawnościami. 
Wszystkie zajęcia w projekcie są bezpłatne dla osób uczestniczących. 
O zapisach będziemy informować na naszych stronach Facebook, Instagram oraz stronie www. Informacje będą dostępne także u naszego partnera Fundacji „Potrafię pomóc”.
 
Zgodnie z definicją WHO seksualność jest integralną częścią osobowości każdej istoty ludzkiej – dziecka, mężczyzny, kobiety. Jest podstawową potrzebą i aspektem człowieczeństwa i nie może być oddzielona od innych aspektów życia. Seksualność to identyfikacja płciowa, orientacja seksualna, zachowania seksualne, miłość, reprodukcja. Wyraża się w myślach, fantazjach, zachowaniach, wartościach i zawieranych związkach. 
 

Projekt „Przełamując tabu” ma na celu zwiększenie wiedzy i kompetencji odbiorców na temat rozwoju psychoseksualnego człowieka i edukacji seksualnej. To wiedza nie tylko na temat tego, czym jest seksualność, jak się przejawia, ale też jak wspierać jej zdrowy rozwój, unikać stygmatyzacji, dbać o własne bezpieczeństwo i granice, przeciwdziałać nadużyciom. Osoby z niepełnosprawnościami zyskają samoświadomość, która jest ważna w budowaniu poczucia własnej wartości, samoakceptacji, autonomii i samostanowienia.

Projekt wyrasta z potrzeby dostępu do aktualnej wiedzy naukowej, pozbawionej stereotypów i uprzedzeń.  
 

W ramach projektu: 

  • Przeprowadzimy warsztaty edukacyjne o rozwoju psychoseksualnym człowieka dla osób z niepełnosprawnościami od 16 r.ż.. Warsztaty prowadzone będą przez psychologa/żkę, seksuologa/żkę, edukatora/kę, która ma zarówno wiedzę o rozwoju psychoseksualnym człowieka jak i doświadczenie pracy z osobami z niepełnosprawnościami oraz zna specyfikę pracy z osobami LGBT+. Zakres tematyczny zajęć będzie dotyczył wiedzy na temat rozwoju psychoseksualnego człowieka, czym jest orientacja i tożsamość płciowa, jak budować zdrowe związki, czym są bezpieczne zachowania seksualne, jak rozmawiać o seksualności i ją akceptować. W ramach zajęć osoby uczestniczące otrzymają materiały informacyjne na temat seksualności zgodnie z wytycznymi WHO. Materiały zawierać będą podstawowe informacje dotyczące dojrzewania seksualnego, orientacji, zachowań seksualnych, uczuć i budowania relacji, bezpiecznego seksu, dostępne będą także w języku łatwym. Warsztaty prowadzone będą przez 2 osoby, czas trwania: 2 godziny, grupa minimum 15 osób. 
  • Przeprowadzimy zajęcia WenDo – asertywności i samoobrony adresowane dla kobiet i osób socjalizowanych do roli kobiety z niepełnosprawnościami. WenDo jest jedyną w Polsce metodą samoobrony i asertywności opracowaną przez kobiety i dla kobiet, która łączy metody samoobrony fizycznej i psychicznej. WenDo jest wykorzystywane jako narzędzie powstrzymywania i zapobiegania przemocy wobec dziewczynek i kobiet. Warsztaty WenDo prowadzone są przez certyfikowane trenerki, które mają duże doświadczenie w prowadzeniu zajęć dla dziewczynek i kobiet w różnym wieku i o różnym stopniu sprawności. Uczestniczki warsztatów po zajęciach będą potrafiły rozpoznać, kiedy przekraczane są ich granice i zareagować, wprost stawiać granice, swobodniej wyrażać swoje opinie, lepiej „dogadywać” się z bliskimi, osobami z pracy, szkoły, wzmocnić swoją asertywność, łatwiej podejmować decyzje, pozbyć się poczucia winy i wstydu (także wtedy kiedy staje się w swojej obronie), umieć się bronić w sytuacjach ataku/napaści. Warsztaty obejmują ćwiczenia dotyczące pracy z oddechem i głosem, efektywnej komunikacji, symulacje, dyskusje w małych grupach, scenki. W zakresie samoobrony fizycznej ćwiczy się m.in. ciosy, kopnięcia, uwolnienia, bloki, krzyk. Program warsztatów dostosowany jest do poziomu wieku, sprawności i potrzeb grupy. Warsztaty WenDo trwa 12 godzin, prowadzony jest przez 2 trenerki. Warsztaty adresowane będą do dziewcząt od 14 r.ż. i kobiet z niepełnosprawnościami głównie ruchu, słuchu, wzroku. Na warsztatach będzie dostępne tłumaczenie PJM, audiodeskrypcja, materiały informacyjne będą także dostępne (audiodeskrypcja, język prosty). Miejsca realizacji zajęć będą dostępne architektonicznie.

Aktualności:

Przełamując tabu 2023

Przełamując tabu 2023 PRZEŁAMUJĄC TABU wracamy z działaniami potrójnie łamiącymi tabu! Z radością ogłaszamy, że dzięki Miejskiemu Ośrodkowi Pomocy Społecznej we Wrocławiu nasz ubiegłoroczny pilotaż

Czytaj całość
Skip to content